Apel – „Rodzina Rodzinie”

  Czcigodny Księże.

  W obliczu dramatycznej sytuacji wielu chrześcijan w Syrii i Libanie Caritas Polska podjęła Program „Rodzina Rodzinie”. W akcję chętnie włączyli się polscy biskupi, księża, wspólnoty zakonne, seminaria duchowne, szkoły i uczelnie, grupy i wspólnoty parafialne. Zaangażowało się również wiele firm.

  Zapraszam Księdza, jak również wspólnoty parafialne, szkoły i instytucje na terenie parafii do włączenia się w tę szlachetną akcję.

  Możliwości pomocy:

  • odwiedzić stronę rodzinarodzinie.caritas.pl
  • wypełnić deklarację pomocy finansowej dla konkretnej potrzebującej rodziny na okres 6 miesięcy
  • wybrać kwotę, jaką zechcesz wesprzeć tę rodzinę, a którą co miesiąc należy na wskazane konto.

  Proszę się nie martwić, jeśli potrzeby rodziny przerastają Wasze możliwości – na pomoc dla konkretnej rodziny składają się deklaracje od kilku darczyńców.

  Można również jednorazowo wpłacić dowolną kwotę, a Wasza wpłata zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

  Proszę zachęcić do pomocy współbraci kapłanów w dekanacie, przyjaciół, wolontariuszy, zaprzyjaźnione firmy. Pomóżmy razem utrudzonym chrześcijanom z terenów Libanu i Syrii. Stanowimy przecież wszyscy jedną Chrystusową Rodzinę.

  Bliższe informacje:

  Ks. Krzysztof Tryk
  Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej
  e-mail: k.tryk@caritas.pl
  tel. 730 313 312