Chrzest dorosłych

Centrum Ewangelizacyjne św. Augustyna w Sandomierzu przygotowuje dorosłych do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, czyli CHRZTU, BIERZMOWANIA i EUCHARYSTII na drodze poznawania Chrystusa w rytmie roku liturgicznego, w oparciu o indywidualne spotkania z katechistą.

Pierwsze kroki:

  • osobiste zgłoszenie się kandydata do księdza proboszcza własnej parafii
  • zgłoszenie się do Centrum Ewangelizacyjnego w Sandomierzu

Dyrektor Centrum Ewangelizacyjnego

ks. Marek Kuliński
tel. (+48) 604 520 667
Plac św. Wojciecha 2, 27-600 Sandomierz (Parafia św. Józefa)

S. Monika Budyta CHR
tel. (+48) 15 8321059
Katedralna 1, 27-600 Sandomierz (naprzeciwko katedry)
adres e-mail: katechumenat.sandomierz@gmail.com

Udzielanie sakramentu chrztu osobie dorosłej polega nie tylko na przekazie prawd wiary i nauki Kościoła, lecz na doprowadzeniu człowieka nieochrzczonego do Chrystusa. Kandydatom do chrztu, którzy nazywani są katechumenami, towarzyszą katechiści, kapłani i wspólnota wiernych, którzy przez osobiste świadectwo, naukę i modlitwę pomagają im w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa w życiu chrześcijańskim.