NAJNOWSZE ARTYKUŁY

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK A

EWANGELIA (J 20,19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i...

Zaangażowani w dzieło pomocy rodzinom

- Powinniśmy poszerzyć pole naszej działalności będąc blisko rodzin: służąc dobrą radą, pomagając rozwiązywać spory, udzielając wsparcia materialnego – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz. W Sandomierzu dnia 22 kwietnia odbyło się sympozjum naukowo-duszpasterskie poświęcone parafialnemu duszpasterstwu...

SOBOTA I TYGODNIA WIELKANOCNEGO

EWANGELIA (Mk 16,9-15) Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona...

II Niedziela Wielkanocna, Niedziela Bożego Miłosierdzia A

„Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe – dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacić się muszą Twej sprawiedliwości –...

PIĄTEK I TYGODNIA WIELKANOCNEGO

EWANGELIA (J 21,1-14) Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,...

Wiele dokonaliście w kapłańskim życiu

Wielkanocny dzień skupienia księży seniorów.

Spotkanie ze świadkami

W sandomierskim ośrodku rekolekcyjnym „Quo Vadis” w dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie formacyjne młodych.

CZWARTEK I TYGODNIA WIELKANOCNEGO

EWANGELIA (Łk 24,35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i...

ŚRODA I TYGODNIA WIELKANOCNEGO

EWANGELIA (Łk 24,13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o...

Zmarł ks. kan. Mieczysław Tomoń

Dnia 16 kwietnia zmarł śp. ks. kan. Mieczysław Tomoń, emerytowany proboszcz parafii Nowy Nart. Ks. Mieczysław Tomoń urodził się 10 grudnia 1932 r. w Golcowej. Studia seminaryjne odbył w WSD w Przemyślu w latach 1951-1957. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa F. Bardy....