Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 10,37–42)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Każdego dnia miłość wobec Chrystusa może żądać od nas rezygnacji i ofiary, które mogą powodować cierpienie. Naśladować Pana oznacza ukrzyżować nasze niewierności, zakłamanie, obłudę, słowem to wszystko, co nam nie pozwala autentycznie kroczyć drogą zbawienia. W tym właśnie kierunku zmierza napomnienie Chrystusa: „Kto chce zachować swoje życie, straci je a kto straci swe życie z Mego powodu, odnajdzie je”. Dlaczego takie mocne słowa Zbawiciela? Ponieważ ten, kto przeżywa swoje życie tylko i wyłącznie, jako dobro ściśle osobiste naznaczone egoizmem i zapatrzeniem w siebie samego w rzeczywistości traci je.
Jezus przenosi na Siebie przykazanie miłości Boga ze Starego Testamentu, jako potwierdzenie, że jest Synem Bożym całkowicie zjednoczonym z Ojcem. Oto, dlaczego pretenduje, aby ukierunkować na Siebie całą energię życiową i uczuciową każdego ucznia, bo tylko On jest niewyczerpanym źródłem łaski, która jest cenniejsza od życia. Święty Augustyn wyraził omawianą prawdę w słynnych słowach: „Chrystus tylko ci wystarczy i nic innego bez Niego nie może ci wystarczyć”. Zapytaj siebie: Czy wolisz stracić swoje życie bez Chrystusa, czy zachować je powracając do Niego, uznając własne grzechy?