Misyjny krzyż dla bierzmowanych

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje bierzmowanym, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. Będzie ona wyrazem ich wdzięczności za dary Ducha Świętego. PDPA przygotowało dla nich specjalny krzyżyk – pamiątkę bierzmowania. Ma on na co dzień przypominać o odpowiedzialności za przekazywanie daru wiary.

Krzyżyk o wysokości 85 mm, pamiątka bierzmowania, z napisem na rewersie „Idźcie i głoście” ma przypominać, że dojrzałość chrześcijańska jest jednocześnie odpowiedzialnością za głoszenie Ewangelii. Dochód ze sprzedaży krzyżyka przeznaczony jest na wsparcie seminariów i nowicjatów na terenach misyjnych. W przypadku zakupu powyżej 10 sztuk + rzemyk cena 7,00 zł

Zamówienia:

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce
Skwer kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. 22 536 90 22 lub 22 536 90 23
e-mail: finansepdm@missio.org.pl