Nietulisko Duże – Św. Franciszka z Asyżu

KONTAKT:

Gm. Kunów, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
27-415 Kunów, Nietulisko Duże 121

tel. (+48) 41 261 22 59
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:30; 9:00 (Staw Kunowski); 11:30
Święta państwowo zniesione: 7:30; 16:00 (Staw Kunowski); 18:00 lub 17:00 (zimą)
Dni powszednie: 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Wiesław Słowiński

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Nietulisko Duże, Doły Biskupie (3 km), część Nietuliska Małego, część Rudnika (1,5 km), Staw Kunowski (4 km)

Liczba katolików:
1730

Odpusty:

Św. Franciszka z Asyżu (4 października) w Nietulisku Dużym
Matki Bożej Królowej Polski (3 maja) w Stawie Kunowskim

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Staw Kunowski, kościół filialny pw. NMP Królowej Polski (3 km)

Historia:
Parafia została erygowana 18 października 1992 r. przez biskupa diecezji sandomierskiej Wacława Świerzawskiego. Wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty świątyni i poświęcenia plebanii dokonał 14 września 1991 r. bp Marian Zimałek. Wówczas duszpasterzem był ks. Eugeniusz Tyburscy – wikariusz z Kunowa. Jego staraniem w Stawie Kunowskim został wybudowany w stanie surowym filialny kościół wg projektu inż. Zdzisława Sabatowskiego z Majkowa. Ten sam inżynier jest wykonawcą projektu kościoła parafialnego w Nietulisku Dużym. W listopadzie 1992 r. założono cmentarz grzebalny, w grudniu 1992 r. została zbudowana stalowa dzwonnica. Od lipca 1992 r. obowiązki duszpasterskie przejął ks. Wiesław Skrzypczyk. Z chwilą erekcji parafii został jej pierwszym proboszczem. Obowiązki proboszcza sprawowali w następnych latach: ks. Krystyn Żebracki (1999-2001), ks. Cezary Zybała (administrator od 2000 r.), ks. Ryszard Wamyj (2001-2004). W 1997 roku bp Wacław Świerzawski poświęcił nowowybudowany kościół w Nietulisku Dużym. 25 lipca 2001 roku parafia przeżywała powódź po przerwaniu wstępnej tamy na Wiórach. Podtopiona została plebania, a kościół otoczony wodą. Biskup Andrzej Dzięga 4 października 2007 roku w dzień odpustu parafialnego przewodniczył uroczystościom 10-lecia poświęcenia kościoła. Parafia posiada akta parafialne od 1988 r.

- POKAŻ MNIEJ -