Ostrowiec Św. – Matki Odkupiciela

KONTAKT:

Gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Rosochy 60

tel. (+48) 41 247 28 35
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00; 12:30; 18:00
Święta państwowo zniesione: 9:30; 18:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. Jan Bukowski
Wikariusz - Ks. mgr lic. Michał Szawan (od 2017 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Tomasz Gawlak (od 2017 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Ulice: Denkowska, Ogrodowa, Sikorskiego, Słoneczna, Wronia, Osiedle Rosochy

Liczba katolików:
7431

Odpusty:

Matki Odkupiciela (piątek przed Niedzielą Palmową)

Historia:
Bp E. Materski mianował w marcu 1988 roku ks. J. Bukowskiego wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzymskim z poleceniem tworzenia parafii na nowym osiedlu Rosochy. Dnia 4 kwietnia 1988 roku bp E. Materski odprawił Mszę świętą i poświęcił krzyż na placu wskazanym przez władze państwowe pod budowę obiektów sakralnych na Osiedlu Rosochy. Dekret o utworzeniu nowej parafii został wydany 1 października 1988 roku. Plac został wytyczony i ogrodzony, a jego poświęcenia dokonano dnia 24 września 1989 roku. Nabożeństwo rozpoczynające uroczyście budowę kościoła odbyło się 14 sierpnia 1990 roku przy udziale księży biskupów: E. Materskiego i A. Odzimka, oraz władz miasta Ostrowca Św. z p. prezydentem Lechem Janiszewskim. Projekt kościoła wykonali: inż. arch. Janusz Gruszczyński, oraz inż. mgr Andrzej Czajkowski, obydwaj ze Skarżyska Kamiennej. Rozpoczęta jest budowa kościoła. Wmurowania aktu erekcyjnego parafii w ławy budującego się kościoła dokonano w dniu 23 czerwca 1991 roku. Mury kościoła już wzniesiono do 4 m wysokości. Nabożeństwa odprawiane są w prowizorycznej kaplicy wybudowanej w 1988 roku. Parafia posiada akta parafialne od 1988 r.

- POKAŻ MNIEJ -