Piotr pasterzem Kościoła

Foto. Fotolia/Gstudio Group

Ewangelia (J 21, 15-19)

Piotr pasterzem Kościoła

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”

Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.

I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”

Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Rzekł do niego: „Paś owce moje”.

Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

 Komentarz

Święty Piotr i Paweł, dwa filary Kościoła Apostolskiego wspólnie cieszą się dzisiejszym świętem. Obydwaj przebyli długą drogę wiary. Piotr, porywczy rybak z Galilei o gorącym sercu, podąża za Jezusem od samego początku Jego publicznej działalności, stając się księciem Apostołów. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam jego uroczyste wyznanie w Bóstwo Chrystusa pod Cezareą Filipową. Piotr, będący pod wpływem Ducha Świętego, obwieszcza mesjańskie posłannictwo Chrystusa, ale tak do końca jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, co wyznawał podobnie jak na górze Przemienienia. Dopiero później zrozumie, co oznacza pójście za Mistrzem zgodnie z tym, co zapowiedział mu Jezus: „Kiedy się zestarzejesz to inny cię opasze i poprowadzi, gdzie nie chcesz”.

Z kolei, święty Paweł, prześladowca chrześcijan, który poświecił się z wielką pasją w zwalczaniu wyznawców Chrystusa, spotyka Zbawiciela na drodze do Damaszku i z jeszcze większą determinacją głosi Go, jako jedyną Drogę, Prawdę i Życie, bo ma świadomość z jak wielkiej przepaści zaślepienia został wyrwany, dzięki łasce Bożej. Każdy z nas może odnaleźć się przez analogię w osobie Piotra i Pawła w różnych momentach i okolicznościach swojego życia. W każdym razie, starajmy się naśladować obydwu Apostołów zarówno Piotra w znoszeniu codziennego krzyża, jak i Pawła w odważnym głoszeniu Chrystusa, jako jedynego Zbawiciela świata.