Sandomierska Kapituła Katedralna

Istnienie sandomierskiej kapituły kolegiackiej datuje się co najmniej na rok 1191. W 1818 r. stała się ona katedralną. W dawnych wiekach ze względu na uposażenie i znaczenie spośród wszystkich kapituł kolegiackich tylko sandomierska i łowicka starały się naśladować w pełni kapituły katedralne. W diecezji krakowskiej istniało 19 kapituł kolegiackich. Pierwsze miejsce wśród nich i bezpośrednio po katedralnej zajmowała kapituła kolegiaty sandomierskiej. Okres najświetniejszego rozwoju kapituły sandomierskiej przypada na wiek XVIII. Personalnie posiadała najliczniejszą obsadę: 7 prałatów (prepozyt, dziekan, archidiakon, scholastyk, kantor, kustosz, kanclerz) i 16 kanoników (w tym dwóch kaznodziejów i dwóch penitencjarzy). W sprawowaniu służby Bożej w kolegiacie, a później w katedrze kapituła miała do pomocy niższe kolegia:

• wikariusze, których liczba stopniowo zmniejszała się z dwunastu,
• mansjonarze (8 osób), których obowiązkiem od XV w. do 1825 r. było odmawianie oficjum o NMP i odprawienie wotywy „De Beata”,
• psałterzyści (8 osób) śpiewali Psalmy podczas codziennych nabożeństw w latach 1682-1825,
• altarzyści (7 osób), byli to kapłani odprawiający Msze św. fundacyjnie w latach 1717-1786.

W sumie członków kapituły i osób wspomagających w służbie Bożej było 58. Od roku 1818 kapituła liczy 4 prałatów i 8 kanoników gremialnych. Od 1735 r. istnieją sandomierscy kanonicy honorowi. W 1896 r. reskryptem Sekretariatu Stanu kapituła otrzymała prawo zmiany stroju chórowego z czarnego na fioletowy. W latach 1717-1734 kapituła była proboszczem habitualnym parafii kolegiackiej a później katedralnej. W latach 1818-1983 kapituła katedralna uczestniczyła w zarządzaniu diecezją, stanowiąc senat biskupa, wyrażający zgodę lub wypowiadający swe zdanie przy podejmowaniu przewidzianych przez prawo decyzji w zarządzie diecezji. Sede vacante kapituła wybierała wikariusza kapitulnego. W ciągu 800 lat przez kapitułę sandomieską przeszło wiele wybitnych osób zasłużonych dla życia Kościoła i Ojczyzny. Wystarczy wspomnieć błogosławionych: Wincentego Kadłubka, Czesława, Jana Prandotę, kandydatów na ołtarze: bp Nanker, ks. A. Rewera i bp Piotr Gołębiowski oraz około 80 biskupów, w tym wielu bardzo wybitnych np. prymas M. Trąba, kard. Z. Oleśnicki, ludzi zasłużonych dla nauki: Jan Długosz, Hugo Kołłątaj, Wincenty Granat.

Do lat osiemdziesiątych obecnego stulecia alumni seminarium pod przewodnictwem kanonika hebdomadariusza śpiewali w niedzielę „Tercję” oraz Nieszpory. W czwartki członkowie kapituły odprawiali Mszę św. „Cibavit”.

Skład osobowy kapituły sandomierskiej podał ks. J. Wiśniewski w „Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 roku”, Radom 1928. Później ukazało się „Uzupełnienie do Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich” wydane przez M. Niwińskiego i J. Wiśniewskiego, Sandomierz 1938.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. dr Adam Kończak
 2. Archidiakon: Ks. mgr Zbigniew Mistak
 3. Scholastyk: Ks. Marian Kondysar
 4. Kustosz: Ks. dr Waldemar Gałązka

Kanonicy gremialni

 1. Ks. dr Michał Mierzwa
 2. Ks. dr Jacek Beksiński
 3. Ks. dr Kazimierz Skawiński – Penitencjarz
 4. Ks. dr Jan Biedroń
 5. Ks. Zygmunt Gil
 6. Ks. mgr lic. Krzysztof Rusiecki
 7. Ks. mgr Bogusław Pitucha
 8. Ks. mgr Józef Szczepański

Seniorzy

 1. Ks. infułat prof. dr hab. Józef Krasiński
 2. Ks. prałat dr Czesław Murawski
 3. Ks. prałat dr Jerzy Lewiński
 4. Ks. prałat dr Wiesław Wilk

Kanonicy honorowi

 1. Ks. mgr lic. Dariusz Janusz Bęc
 2. Ks. mgr lic. Jan Butryn
 3. Ks. prof. dr hab. Jan Chwałek
 4. Ks. mgr Stanisław Tadeusz Gieroń
 5. Ks. dr Zygmunt Marian Grabiec
 6. Ks. mgr Franciszek Grela
 7. Ks. Wiesław Gucwa
 8. Ks. dr Władysław Gwóźdź
 9. Ks. dr Kazimierz Hara
 10. Ks. Jan Jagodziński
 11. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
 12. Ks. mgr lic. Wiesław Henryk Kowalewski
 13. Ks. dr Marek Jan Kozera
 14. Ks. Henryk Krawczyk
 15. Ks. mgr lic. Józef Krawczyk
 16. Ks. mgr Stefan Marian Kryj
 17. Ks. Krzysztof Krzemiński
 18. Ks. Tadeusz Mach
 19. Ks. mgr Andrzej Machowicz
 20. Ks. mgr Włodzimierz Mazur
 21. Ks. Marian Molga
 22. Ks. dr hab. Tomasz Moskal
 23. Ks. Mieczysław Murawski
 24. Ks. Adam Nowak
 25. Ks. Tadeusz Antoni Ocimek
 26. Ks. Krzysztof Jan Pałac
 27. Ks. mgr Jan Pawlik
 28. Ks. dr Wojciech Franciszek Pietraszek
 29. Ks. mgr lic. Mariusz Piotrowski
 30. Ks. Czesław Przewłocki
 31. Ks. mgr Andrzej Rusak
 32. Ks. mgr Jerzy Siara
 33. Ks. prof. dr hab. Leon Siwecki
 34. Ks. mgr Jan Sobczak
 35. Ks. dr Jacek Bolesław Staszak
 36. Ks. dr Stanisław Szczerek
 37. Ks. mgr Józef Śmigiel
 38. Ks. Wacław Tomczyk
 39. Ks. mgr Józef Turoń
 40. Ks. Jan Feliks Wamyj
 41. Ks. Ryszard Wamyj
 42. Ks. mgr Zygmunt Wandas
 43. Ks. dr Dariusz Ryszard Woźniczka
 44. Ks. mgr Ryszard Zbyrad
 45. Ks. mgr Grzegorz Zwoliński