Sobótka – Św. Małgorzaty

KONTAKT:

Gm. Ożarów, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie
27-530 Ożarów, Sobótka 148

tel. (+48) 15 861 26 66
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 9:00; 11:30
Święta państwowo zniesione: 17:00 lub 18:00
Dni powszednie: 18:00 lub 16:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. Zdzisław Rudnik (od 2017 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Pisary (2 km), Sobótka, Wyspa (4 km)

Liczba katolików:
936

Odpusty:

Św. Małgorzaty (13 lipca)
Matki Bożej Zwycięskiej (2. niedziela września)

Historia:
Parafia w Sobótce była erygowana przed r. 1476. Z tego też okresu pochodził pierwotny kościół drewniany. Wskazuje na to akt potwierdzający erekcję z 1515 r. Wydany przez Kancelarię Królewską Zygmunta Starego. W 1613 r. Kościół został poddany remontowi, ale jak wynika z zapisów archiwalnych, już w połowie następnego stulecia chylił się ku upadkowi. W 1751 r. Ówczesny proboszcz ks. Franciszek Wacławski wystawił nową świątynię także drewnianą. Zbudowano ją bardzo niedbale i niebawem trzeba było wznosić kolejny kościół. Powstał on w 1795 r. Z fundacji ks. Proboszcza Mikołaja Zawiskiego kanonika opatowskiego. Była to świątynia murowana, sklepiona, pod względem architektonicznym reprezentująca styl barokowo-klasycystyczny, orientowana. Jej uroczystego poświęcenia dokonał w 1805 r. Biskup J. Lenczowski. Kościół ten został zniszczony w 1944 r. W czasie działań wojennych, odbudowany staraniem ks. Prob. Wacława Kaszewskiego w latach 1946-1950, restaurowany wewnątrz przez ks. Prob. H. Malczyka, złocenie ołtarzy i organy staraniem ks. K. Jarochy, pokrycie reszty dachu i założenie rynien z blachy miedzianej jak i odnowienie wnętrza odbyło się staraniem ks. H. Bienia. W kościele parafialnym w Sobótce znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem błogosławiącym światu, będący kopią słynnego cudownego wizerunku maryjnego z bazyliki św. Marka w Wenecji „La Madonna Miracolosa di San Marco”. Kopię tę, jak podaje kronika parafialna, sprowadził do Sobótki ks. Jacek Horaziński, który pełnił funkcję proboszcza w latach 1871-1876. Miał on otrzymać obraz od pewnej osoby nie znanej z nazwiska ani imienia, która twierdziła, że wizerunek pochodzi od galicyjskich Ormian, którzy przybyli ze Wschodu. Wokół postaci Maryi jest ornament o motywach bizantyjskich. Po bokach w okrągłych polach litery będące skrótami wyrazów „Matka Boga Jezusa Chrystusa”. U dołu obrazu widnieje łaciński napis wskazujący na św. Łukasza jako twórcę wizerunku. Wierni parafii Sobótka czczą ten wizerunek jako Matkę Boską Zwycięską.
Parafia Św. Małgorzaty w Sobótce realizuje projekt odnowy zabytkowego kościoła pt. Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie zabytkowego kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Sobótce – gmina Ożarów, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wkładu własnego parafian. Prace trwają od lipca 2009 roku. Przewidziane zakończenie 29 listopada 2009 roku przez poświęcenie, którego dokona biskup ordynariusz.

- POKAŻ MNIEJ -