Spie – Św. Michała Archanioła

KONTAKT:

Gm. Stary Dzikowiec, pow. Kolbuszowa, woj. podkarpackie
36-121 Wilcza Wola, Spie 28

tel. (+48) 17 228 32 66
E-mail:
Strona www:

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 11:00; 16:00;
Święta państwowo zniesione: 10:00; 15:00 (Cisów, Maziarnia); 18:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00 lub 16:30 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. Stanisław Półchłopek
Wikariusz - Ks. mgr lic. Grzegorz Wołoszyn (od 2016 r.)
Wikariusz - Ks. mgr lic. Piotr Strojny (od 2017 r.)
Rezydent - Ks. Józef Świerczek

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Wilcza Wola, Rusinów, Pietropole, Trzosowa, ½ Bojanowa, Laski, Korabina, Cisów Las, Gwoździec

Liczba katolików:
3565

Odpusty:

Św. Michała Archanioła (29 września)
Matki Bożej Bolesnej (15 września)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Cisów, kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (9,6 km)
Maziarnia, kaplica pw. Miłosierdzia Bożego (6 km)

Cmentarz:
Parafialny w odległości od kościoła 200m; Cmentarz w Cisowy Las w odległości 20m.

Kapłani i siostry zakonne pochodzący z parafii:
ks. A. Skawiński, ks. A. Dąbiel, ks. B. Krawiec, ks. M. Pyryt, ks. H. Bogdanienko, ks. St. Klecha, ks. J. Kobylarz, ks. J. Bieleń, s. M. Pyryt, s. M. Pyryt, s. M. Uchańska, s. S. Konefał, s. E. Klecha, s. M. Chrząstek, s. M. Skawińska, s. B. Skawińska.

Historia:
Wszystkie osady należące dziś do parafii powstały w XVII w., na karczowiskach Puszczy Sandomierskiej. –Pod względem przynależności kościelnej wieś Spie wchodziła w skład dekanatu w Miechocinie, a dalej należała do archidiakonatu sandomierskiego i biskupstwa w Krakowie. Nazwa wsi Spie pochodzi od daniny w zbożu /osep, Spie /. Po pierwszym rozbiorze Polski nastąpiło wcielenie tych ziem do biskupstwa przemyskiego. Dnia 25 stycznia 1773r., nastąpiła erekcja parafii Spie i uposażenie jej przez krakowskiego biskupa Kajetana Ignacego Sołtyka. W tym samym roku wybudowano drewniany, modrzewiowy kościół, oddając go pod patrona Św. Michała Archanioła. W 1775 r., została poświęcona nowo wybudowana świątynia. W latach 1782-83 na mocy porozumienia z lokalnymi władzami cesarskimi w Nisku przyłączono do parafii nowe osady: Gwoździec, Wola Rusinowska, Cisów, Korabina, Laski. W roku 1823 parafia liczyła 4908 mieszkańców. W 1844r., do parafii należało 9 wsi: Wilcza Wola, Nowy Rusinów, Stary Rusinów, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów, Laski, Korabina.

Rok 1847 to wielka tragedia dla tutejszych wiernych. Pożar zniszczył doszczętnie drewniany kościół z 1773r. Eucharystia i nabożeństwa były czasowo celebrowane w domu księży wikariuszy. W tym samym czasie zaczęto przygotowywać plan budowy nowego kościoła z cegły. Nowo wybudowany kościół został uroczyście poświęcony przez biskupa Jakuba Glazera dnia 13 lipca 1880r., w czasie kanonicznej wizytacji. Następna tragedia w parafii miała miejsce w roku 1899, kiedy to pożar spowodowany uderzeniem pioruna zniszczył w znacznej części niedawno zbudowaną świątynię. Niedługo potem przystąpiono do odbudowy kościoła, który zasadniczo nie różnił się od obecnego. Jest to więc już kolejno trzecia świątynia z rzędu. Poświęcenia jej dokonał biskup Józef Fiszer z Przemyśla dnia 3 lipca 1905r.

Jeżeli chodzi o inwestycje w parafii w ostatnich 38 lat , to są one następujące: Od 17 stycznia 1981r., parafię obejmuje ks. Stanisław Półchłopek, który razem z radą parafialną i ludem przystępują do gruntownego remontu kościoła parafialnego. Wówczas wykonano nowe okna, dach, odnowiono zewnętrzną elewację, wzmocniono fundamenty, wykonano prace odwadniające i osuszono teren kościelny.

5 czerwca 1979r., rozpoczęła się budowa świątyni w Cisowym /9,600 km /, na pamiątkę pierwszego przybycia do naszej Ojczyzny Papieża Św. Jana Pawła II., kaplica p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Proboszcz i kościelny pan Michał Piekarz, zostali należycie ukarani finansowo i karą więzienia w zawieszeniu przez sąd w Staszowie, a później w Tarnobrzegu i w Warszawie. Budowę nowej plebani rozpoczęto w 1982r., a zakończono w 1989r., dla trzech kapłanów. Budowę domu katechetycznego rozpoczęto w 1986r., a zakończono w 1994r., natomiast w 2012roku przeorganizowano ją na kaplicę przedpogrzebową z chłodnią dla zmarłych. W 1992r.,rozpoczęto budowę kaplicy w Maziarni w odległości 6 km od kościoła parafialnego. 23 kwietnia 1995r., poświęcił ją J.E. ks. Bp E. Frankowski – p.w. Bożego Miłosierdzia. W 1997r., powstały dwa parkingi bitumiczne przy kościele parafialnym. Kościół parafialny został wyposażony w organy mechaniczne 22 głosowe, które wykonał w 1985r., pan Truszczyński z Warszawy, a poświęcił J.E. ks. Bp Moskwa z Przemyśla. W dniu 4 lipca 1998 roku, przeprowadzono drugi remont elewacji kościoła parafialnego. 2000 rok to budowa ogrodzenia wokół kościoła i plebani, cmentarza z kutymi w metalu przęsłami. W kwietniu 2005 roku przeprowadzono kolejny remont elewacji zabytkowego kościoła parafialnego, przez firmę remontową z Rzeszowa pana Leckiego. 8 września 2006r., został przeprowadzony remont dzwonnicy i odnowienie dzwonów, oraz zamontowano napędy elektroniczne. W sierpniu 2006 roku, wykonano w kościele parafialnym nową posadzkę granitową z pięknymi ornamentami za zgodą konserwatora zabytków w Rzeszowie. Konsekracji ołtarza w kościoła parafialnego wykonanego z granitu dokonał w dniu 29 września 2008roku., J.E. ks. Bp Andrzej Dzięga. W 2009 r., wykonano nową polichromię w całym kościele. W 2010 i 2011r., wykonano złocenia ołtarzy. Rok 2013 wzbogacił spiowską świątynię o nowe drzwi główne – wykonane z metaloplastyki, obraz św. Rodziny i św. Michała Archanioła. W 2016roku /od lipca do września / wykonano remont dzwonnicy oraz cokołu kościoła z zewnątrz i wewnątrz. Ze składek parafian ufundowano statuę Św. Jana Pawła II.

- POKAŻ MNIEJ -