Św. Krzyż

„Idźcie i głoście” 9.45 ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI Modlitwa i słowo wprowadzenia 9.55 KONFERENCJA: „Idźcie i głoście” w życiu konsekrowanym – Ks. dr hab. Marek Tatar, Prof. UKSW 10.40 ŚWIADECTWA: Św. Matka Teresa, Misjonarka Miłości – Siostry Misjonarki Miłości, Warszawa Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Patronka Misji – Głos z klauzury, Siostry Karmelitanki Bose w Kielcach 11.30 […]