Zdziłowice – Wniebowzięcia NMP

KONTAKT:

Gm. Godziszów, pow. Janów Lubelski, woj. lubelskie
23-302 Godziszów, Zdziłowice IV 94

tel. (+48) 871 21 08
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 12:00
Święta państwowo zniesione: 8:00; 10:00; 16:00
Dni powszednie: 7:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Stanisław Turek

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Zdziłowice

Liczba katolików:
1549

Odpusty:

Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia)
Św. Andrzeja Boboli (niedziela po 16 maja)

Historia:
Parafia została erygowana w 1942 r. przez bpa L. Fulmana. Poprzednio Zdziłowice należały do parafii Batorz. Nową parafię włączono do dekanatu janowskiego. Proboszcz otrzymał od parafian 9 ha ziemi. Miejscowość bardzo ucierpiała w czasie II wojny światowej (wywieziono wiele osób do obozów koncentracyjnych, rozstrzelano 17 osób). Pierwszy kościół drewniany trzynawowy pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, zbudowany w latach 1942-1953 wg projektu architekta A. Gąssowskiego i poświęcony w 1953 r. przez biskupa T. Wilczyńskiego. Kościół posiadał 13-głosowe organy wykonane przez Kruszewskiego. W kościele były trzy ołtarze i duże obrazy olejne: Wniebowzięcia Matki Bożej oraz Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Józefa. Obok kościoła dzwonnica i trzy dzwony. 29 maja 1980 r. z przyczyn nieznanych o godz. drugiej w nocy wybuchł pożar, na skutek czego kościół spłonął doszczętnie. Pierwszym proboszczem parafii Zdziłowice w 1942 roku był ks. Michał Semko – organizator parafii, który rozpoczął budowę świątyni, a ks. Władysław Dziewulski ją dokończył. W październiku 1980 r. rozpoczęto budowę nowej murowanej świątyni. Projekt opracował inż. architekt Jacek Gurbiel z Lublina. Prace budowlane prowadził inż. Edward Mirowski i technik Kazimierz Pokora. Styl kościoła jest tradycyjny, ale zawiera pewne elementy nowoczesne. W niedzielę 18 maja 1981 r. bp B. Pylak poświęcił kamień węgielny. Prace techniczne przy budowie kościoła były bardzo trudne. Kościół zbudowano z cegły. Pewne części wykonano żelbetonowe. Pod kościołem urządzono salę widowiskową. W r. 1983 kościół był ukończony w stanie surowym. Następnie w kościele ułożono posadzkę marmurową a przy wejściu do kościoła granitowe schody. Pod kierunkiem inż. Andrzeja Pągowskiego wykonano cztery duże witraże. Zakupiono trzy żyrandole, kościół zradiofonizowano wewnątrz i zewnątrz. Marian Pecka namalował sześć dużych obrazów olejnych: Jezus Miłosierdzia, Matka Boża Wspomożenie Wiernych, święty Józef, św. Izydor, św. Maksymilian Maria Kolbe, Ostatnia Wieczerza. Wykonano murowany ołtarz, dwie ambonki i chrzcielnicę. Kazimierz Biżek wyrzeźbił w drewnie czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Zakupiono 20-głosowe organy. Montaż i strojenie wykonał Marian Tetlak z Rzeszowa. 15 sierpnia 1992 r. w uroczystość odpustową Wniebowzięcia NMP Pasterz Diecezji Sandomierskiej Bp Wacław Świerzawski uroczyście poświęcił kościół, ołtarz, organy, Drogę Krzyżową, obrazy i witraże, a na nowej plebanii prywatną kaplicę. W roku 1986 został mianowany dla parafii Zdziłowice wikariuszem ks. mgr Leonard Henryk Marianowski, który 19 marca 1992 r. został administratorem tej parafii. W 1993 roku uporządkowano otoczenie wokół kościoła i plebanii, w 1996 roku pokryto dach blachą miedzianą, pomalowano wewnątrz kościół. W 2000 roku z ofiar parafian został postawiony pomnik Jubileuszowy Jezusa Chrystusa wykonany z granitu i brązu. Parafia posiada akta parafialne od 1946 r.

- POKAŻ MNIEJ -