Drodzy Księża, Katecheci

Przyjaciele Misji i Misjonarzy

Zwracam się z prośbą o włączenie się w parafiach i szkołach w akcję „Misja opatrunek dla Zambii”. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik i Tydzień Misyjny bieżącego roku, są sposobnością, aby czynnie włączyć się w dzieło pomocy misjom.

Pragniemy przekazać pomoc materialną dla szpitala im. kard. Kozłowieckiego w Lusace i Misyjnego szpitala w Katondwe w Zambii.

Zbieramy bandaże zwykłe i elastyczne 10–15 cm szerokości, plastry, kompresy, gazę, rękawiczki jednorazowe, nici chirurgiczne (Vicryl/Dexon).

Koordynatorem akcji w każdym dekanacie jest Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży i do niego przekazujemy zebraną pomoc.

Misja opatrunek dla Zambii trwa do 15 listopada 2019.

Wszelkie informacje pod adresem  email:
danielk7@o2.pl lub telefonicznie 667 339 673

Muzeum kard. Adam Kozłowieckiego

Huta Komorowska 32a
36- 110 Majdan Królewski

Z wyrazami wdzięczności
ks. Daniel Koryciński
Dyrektor PDM