Brama szeroka i brama ciasna

Foto. Fotolia/Gstudio Group

Ewangelia (Mt 7, 6. 12-14)
Brama szeroka i brama ciasna
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!»

Komentarz

Istnieje uniwersalny kodeks etyczny wspólny dla wszystkich religii i filozofii, który jest obecny w każdej kulturze. Pan Jezus potwierdza go dzisiaj w słynnych słowach: „Wszystko, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie”. Jest to podstawowa i tak cenna zasada życia, iż nie na próżno nazwano ją złotą regułą. W dzisiejszej Ewangelii Jezus podejmuje trzy aspekty: jak traktować rzeczy święte, bliźniego i jaką podążać drogą, aby osiągnąć zbawienie. Najpierw ostrzega, aby święta doktryna wyrażona w Ewangelii nie była obiektem ataków ze strony ludzi cynicznych i niegodnych, którzy mogliby ją sprofanować.

Do kręgu takich osób moglibyśmy zaliczyć zarówno obłudnych faryzeuszy, którzy zamykali się na nauczanie Jezusa oraz tych wszystkich, którzy dzisiaj sprzeciwiają się moralności chrześcijańskiej i trwają w swoim nieuzasadnionym uporze. Złota reguła wpisana w przesłanie chrześcijańskie wymaga nie tylko rezygnacji z nienawiści wobec innych, ale także zachęca nas, aby praktykować wiarę działającą przez miłość, jak powiedziałby Święty Paweł. Bycie autentycznym chrześcijaninem polega właśnie na naśladowaniu Chrystusa aż po ofiarę z samego siebie, co nie jest rzeczą łatwą, ale bądźmy pewni, że jego łaska zawsze nas uprzedza i podtrzymuje w dobrych postanowieniach.