Fałszywi prorocy

Foto. Fotolia/Gstudio Group

Ewangelia (Mt 7, 15-20)

Fałszywi prorocy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach».

Komentarz

Dobry Pasterz, Jezus Chrystus wyjaśnił nam, kim są fałszywi prorocy: złodzieje, złoczyńcy i najemnicy, słowem ci, wszyscy, którzy zupełnie nie mają na względzie dobro owiec, ale wręcz przeciwnie posługują się nimi jedynie do własnych przyjemności i interesów. Fakt, że przybywają, aby tylko niszczyć i dzielić objawia ich prawdziwą naturę drapieżnych wilków, których można łatwo rozpoznać po owocach ich postępowania. Pamiętajmy, że prorok to nie tylko ten, kto przepowiada przyszłość, ale przede wszystkim ten, który mówi w imieniu Boga z natchnienia Ducha Świętego, aby przedstawić wiernym wolę Pana.

W rzeczywistości, prawdziwym i jedynym Prorokiem jest Jezus Chrystus, który został posłany na świat przez Ojca, aby przekazać wszystkim ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu i ogłosić Królestwo Boże. Prawdziwy prorok zawsze spotka się ze sprzeciwem i prześladowaniem, dlatego że głosi prawdę i wolę Boga. Pan Jezus przepowiedział tą prawdę swoim uczniom i sam zapłacił za nią cenę życia na drzewie krzyża. Jako prawdziwi uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani, aby być prawdziwymi prorokami, którzy z odwagą staną po stronie prawdy i sprawiedliwości, za co wielka będzie nasza nagroda w niebie.