Gawłuszowice – Św. Wojciech BiM

KONTAKT:

Gm. Gawłuszowice, pow. Mielec, woj. podkarpackie
39-307 Gawłuszowice 2

tel. (+48) 17 774 41 17
E-mail: parafiagawluszowice@o2.pl
Strona www: www.parafiagawluszowice.pl

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 11:30; 16:00 (zimą); 17:00 (latem); Brzyście – 8:00; Rożniaty – 10:15
Święta państwowo zniesione: 7:00; 10:00; 17:30 (latem); 17:00 (zimą); Brzyście – 18:00; Rożniaty – 18:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Witold Szczur
Wikariusz - Ks. mgr Krzysztof Bartkiewicz (od 2015 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Piotr Klocek (od 2017 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Brzyście (6 km), Gawłuszowice (1 km), Kliszów (1 km), Krzemienica (4 km), Ostrówek (3 km), Rożniaty (7 km), Wola Zdakowska (2 km)

Liczba katolików:
2962

Odpusty:

Św. Wojciecha (23 kwietnia)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:

Brzyście, kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej (6-7 km) Rożniaty, kaplica pw. Św. Józefa (7-8 km)

Historia:
Parafia pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach szczyci się średniowieczną metryką. Jak wykazuje tradycja i przekazy historyczne, została utworzona w początkach XIII w. W wykazach o nadaniu Kościołowi w Gawłuszowicach dóbr świadczy świadectwo proboszcza Adama Kopycińskiego: „W roku 1215 Krystyn z Obichowa udzielił kościołowi w Gawłuszowicach dziesięciny z dóbr Kliszowa i innych wsi” W najstarszym okresie swoich dziejów terytorium parafii Gawłuszowice było bardzo obszerne. To z niej wyłoniły się sąsiednie duże parafie takie, jak: Borowa, Borki Nizińskie, Padew Narodowa czy Tuszów Narodowy. Obecnie w skład parafii Gawłuszowice wchodzi 7 miejscowości: Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Ostrówek, Rożniaty i Wola Zdakowska. Nasza parafia jest umiejscowiona w Małopolsce, przy ujściu Wisłoki do Wisły. Jest to północno-zachodnia część powiatu mieleckiego w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Większość wiosek należących do tej parafii jest położona po prawej stronie Wisłoki, tylko Ostrówek i część Gawłuszowic leży po lewej stronie. Pierwszy kościół parafialny w Gawłuszowicach został ufundowany w 1215 r. przez Krystyna z Obichowa i mógł być położony przy ujściu rzeki Wisłoki do Wisły. O drugim z kolei gawłuszowickim kościele mówi się jako „kościółku, który stał nad Wisłoką”. Ufundowany był on przez braci Maksymiliana Hieronima i Michała Sieciecha Ossolińskich, a konsekrowany w 1534 r. lub w 1537 r. przez bp Dominika Małachowskiego, sufragana krakowskiego. Jednak ten kościół, prawdopodobnie tak jak i poprzedni, często zalewany był przez wylewy Wisłoki, a w 1685 r. uległ z tego powodu zniszczeniu. Warto nadmienić, że już wtedy wybudowany był nowy, obecny kościół w związku z czym w Gawłuszowicach powstał trzeci w historii parafii budynek sakralny. Położony już z dala od rzek. Datę budowy kościoła, czyli 1677 r., uwidoczniono na belce tęczowej od strony prezbiterium. Według opinii architektów, kościół posiada cechy typowe dla drewnianej architektury gotyckiej. Został konsekrowany 2.09.1685 r., a dokonał tego bp Mikołaj Oborski, sufragan krakowski. Prace ciesielskie przy jego budowie wykonał Stanisław Karkutowicz z Cichej i Stanisław Proskowic, zaś snycerskie Wojciech Maykowski. Mimo wprowadzonych zmian w późniejszych wiekach ocalił wspaniałą sylwetkę i piękno barokowo – rokokowego stylu, a świadczy o tym urządzenie wnętrza kościelnego, w którym dominują właśnie te style, ołtarze oraz sprzęt kościelny, a także rzeźby, feretrony i obrazy. Warto podkreślić, że kościół gawłuszowicki jest drugim, co do wielkości, drewnianym obiektem kultu religijnego w Polsce.

- POKAŻ MNIEJ -