Gościeradów – Św. Stanisława BiM

GOŚCIERADÓW

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika
i św. Jana Chrzciciela

woj. lubelskie, pow. Kraśnik, gm. Gościeradów
23-275 Gościeradów, Gościeradów Plebański 6, tel. 15 838 11 29
www.parafiagoscieradow.pl; e-mail: poczta@parafiagoscieradow.pl

INFORMACJE O PARAFII

Początki wsi Gościeradów sięgają XII w., kiedy została nadana klasztorowi kanoników regularnych w Miechowie (1198 r.). Pierwsza drewniana świątynia w tej miejscowości istniała prawdopodobnie już w XIII w., bowiem została zniszczona przez Tatarów ok. 1241 r. Parafia Gościeradów powstała przed 1391 r. Posiadała w swojej historii kilka drewnianych kościołów. Jeden z nich został wzniesiony przez ród Gościeradowskich pod koniec XIV w. Kolejny wybudowany ok. poł. XVI w. z fundacji Andrzej Tęczyńskiego, zniszczony został przez wojska szwedzkie w 1657 r. Następna świątynia istniała w latach 1674-1926. Jej konsekracji dokonał bp A. Kobielski w 1728 r. Po dwukrotnym remoncie w XIX w. podjęto decyzję o budowie nowej, murowanej świątyni. Z parafią wiążą się nazwiska dwóch prymasów Polski: w poł. XVII w. właścicielem majątku był abp Wacław Leszczyński, natomiast istniejąca do dziś kapliczka przy kościele została wybudowana w 1728 r. z fundacji bpa poznańskiego K. Szembeka. Kościół pw. św. Stanisława BM i św. Jana Chrzciciela zbudowany został w latach 1908-1920 przez arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. Wyposażenie zachowało się z poprzedniego budynku sakralnego, ale w 1958 r. zostało częściowo ofiarowane nowo powstałej parafii w Grabówce (przekazano wówczas m.in. 3 drewniane ołtarze). Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał 24 czerwca 1957 r. bp P. Kałwa. W latach 1980-1985 dzięki ofiarności parafian pokryto dach miedzianą blachą, ułożono w kościele posadzkę oraz pomalowano go od wewnątrz. Natomiast w ostatnich latach zamontowano nowe witraże oraz dokonano konserwacji kilku obrazów. Świątynia wybudowana została z cegły w stylu nadwiślańskiego neogotyku. Budowla jest na planie krzyża łacińskiego. Główny akcent bryły kościoła stanowi wysoka wieża, wyrastająca ze środka masywu frontowego. Jest ona czworoboczna i czterokondygnacyjna, złożona z trzech uskokowo zmniejszających swój przekrój prostopadłościanów, nakryta smukłą, ośmiopołaciową iglicą z koroną, zwieńczona krzyżem. Świątynię wyposażono w latach 50-tych w neogotyckie ołtarze, ambonę i konfesjonały, zastępując nimi te pochodzące ze starego, drewnianego kościoła. W świątyni zachowało się wiele elementów wyposażenia, pochodzących ze starego kościoła: antepedium kurdybanowe z I poł. XVIII wieku, barokowa chrzcielnica z czarnego marmuru z II poł. XVIII wieku, obrazy z I poł. XIX wieku pędzla Aleksandra i Jana Danielewiczów.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 10.30, 12.00, 16.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Stanisława BM (8 maja), św. Jana Chrzciciela (24 czerwca).

Kaplice dojazdowe

Agatówka – kaplica w pomieszczeniu remizy strażackiej, zaadaptowana w latach 80-tych XX w. Położona 8 km od kościoła parafialnego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.00.

Budki – kaplica pod wezwaniem MB Fatimskiej, położona 7 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została w latach 1998-2000 wg projektu inż. Janusza Jakubka. Inwestycją kierował ks. Józef Sądej. Posiada formę niewielkiego, trójnawowego kościoła. Wyższa i smukła nawa główna dominuje nad bocznymi. Typowo dla architektury postmodernistycznej w tradycyjnym kształcie powtarzają się jednakowe okienka. Smukłość bryły dodatkowo podkreślona jest stosunkowo wysoką wieżyczką.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00.
Odpust: MB Fatimskiej (niedziela po 13 maja).

Marynopole – kaplica w pomieszczeniu remizy strażackiej, położona 6 km od kościoła parafialnego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00.

Salomin – kaplica w pomieszczeniu remizy strażackiej, zaadaptowana w latach 80-tych XX w. Położona 7 km od kościoła parafialnego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 11.00.

Do parafii należą: Agatówka, Budki, Dropiówka, Gościeradów, Kolonia Gościeradów, Łany, Marynopole, Salomin, Wólka Gościeradowska, Zaborze.

Ogólna liczba mieszkańców: 4048.

Kapłani pochodzący z parafii: W. Bącal, J. Bącal.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: E. Partyka, A. Krzowska.

Grupy parafialne: chór parafialny, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Andrzej Kontek
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Antoniak (od 2016 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Chmiel (od 2021 r.)