Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. (+48) 15 8322523, fax. (+48) 15 8322538 www: katecheza.diecezjasandomierska.pl e-mail: katecheza@diecezjasandomierska.pl Otwarte w dni powszednie: 9:00-13:30; Dyrektor: Ks. dr Adam Kopeć tel. kom. 607...

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. (+48) 15 8332656; e-mail: duszpasterstworodzina@wp.pl Dyrektor: Ks. dr Tomasz Cuber e-mail: cuber.tks@gmail.com Diecezjalna doradczyni rodzin: mgr Maria Kryszpin Diecezjalny duszpasterz kobiet i mężczyzn żyjących w związkach niesakramentalnych: Ks. dr...

Wydział Duszpasterstwa

tel. 15 832 25 38 wew. dyrektor – 356, sekretariat – 355 Dyrektor: Ks. kan. dr Marek Kumór tel.15 832 25 38 wew. 356 tel. 508 596 469 duszpasterstwo@diecezjasandomierska.pl Sekretariat mgr Agata Rozpirska SNMPN tel.15 832 25 38 wew. 355 duszpasterstwo@diecezjasandomierska.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

tel. (+48) 15 8322538, wew. 316; e-mail: kuria@diecezjasandomierska.pl Otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach: 9:00 - 13:30 Ekonom diecezjalny: Ks. prał. mgr Józef Szczepański, tel. wew....

Kuria Diecezjalna

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-13.30. Kuria Diecezjalna w Sandomierzu jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy...

Kontakt

Ks. dr Wojciech Kania, tel. (+48) 15 832 25 23 wew. 312; +48 517 537 007

Herb Biskupa Sandomierskiego

Zgodnie z tradycją Kościoła praktyką jest używanie przez duchownych herbu właściwego dla stopnia piastowanej godności czy też pełnionej funkcji kościelnej. Herb wraz z dewizą...

Życiorys Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz urodził się 17 lipca 1960 r. w Białymstoku, jako syn Jerzego i Otylii z d. Bartnik. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej, w 1979 r. wstąpił...

Walentynkowy Bal Małżeński

I Walentynkowy Dzień Małżeński w Stalowej Woli rozpoczął się Eucharystią w parafii akademickiej w Stalowej Woli.

Sandomierskie spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

W sobotę 11 lutego w Sandomierzu odbyło się Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.