Jędrzejów – Rektorat Św. Franciszka

JĘDRZEJÓW

Rektorat pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu i św. Klary

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Bodzechów
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów 23, kom. 783 514 313

INFORMACJE O REKTORACIE

Wieś Jędrzejów istnieje co najmniej od XIX w. Jej teren przynależał do parafii Szewna. W początkach 1979 r. mieszkanka Jędrzejowa Stanisława Surma przekazała parafii Szewna swój dom z przeznaczeniem na ośrodek duszpasterski. Proboszcz tej parafii ks. Marcin Popiel wraz z miejscowymi wiernymi adaptowali go na kościół pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Klary. Pierwsza Msza święta odbyła się w tym miejscu 14 kwietnia 1979 r. Uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonał bp W. Wójcik w sierpniu tegoż roku. 6 lipca 1991 r. Jędrzejów znalazł się na terenie nowo utworzonej parafii Miłków, stanowiąc jej filię. Sytuacja ta trwała do 2010 r., kiedy bp K. Nitkiewicz ustanowił w Jędrzejowie samodzielny rektorat terytorialny. W 1984 r. z inicjatywy ks. Marcina Popiela rozpoczęto w Jędrzejowie budowę Domu Rekolekcyjnego. Ukończono go w 1987 r. W lipcu 2000 r. dom został przejęty przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Ostrowca Świętokrzyskiego, którego prezesem była Alina Kowalska. Dzięki jej staraniom wyremontowano i odnowiono budynek oraz dokonano jego doposażenia. 28 listopada 2007 r. bp A. Dzięga ustanowił w nim Ośro dek Wsparcia Rodziny im. ks. inf. Marcina Popiela. Tego samego dnia miało miejsce poświęcenie ośrodka. W 2007 r. pierwszym opiekunem Ośrodka Wsparcia Rodziny mianowany został ks. Jan Zięterski. Duchowny pełnił również funkcję rektora miejscowego kościoła.

Msze święte:
– niedziele i święta: 9.00, 14.00
– dni powszednie: 19.00, zimą 16.30
– święta państwowo zniesione: 19.00, zimą 16.30.

Odpusty: św. Franciszka z Asyżu (4 październik).

Do rektoratu należy: Jędrzejów (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 326.

OBSADA PERSONALNA

Rektor - Ks. Andrzej Chuchnowski