Jubileusz to święto nas wszystkich

13 czerwca w Kurii diecezjalnej w Sandomierzu odbyła się konferencja prasowa przed głównymi obchodami 200-lecia powstania diecezji oraz spotkanie promocyjno-wydawnicze publikacji związanych z obchodzonym jubileuszem.

W konferencji wzięli udział bp Krzysztof Nitkiewicz, ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski, dr Paulina Guzik, redaktor programu TVP1 „Między ziemią a niebem”, ks. Piotr Tylec, historyk i dyrektor Biblioteki Diecezjalnej i ks. Leszek Pachuta, dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu, a spotkanie poprowadził ks. Tomasz Lis. Licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, agencji informacyjnych oraz dziennikarze prasowi. Zaproszeni zostali także autorzy publikacji jubileuszowych.

Rozpoczynając konferencję rzecznik diecezji sandomierskiej przypomniał o przypadającej tego dnia 9. rocznicy nominacji ks. prałata Krzysztofa Nitkiewicza na urząd Biskupa Sandomierskiego oraz poinformował o napisanej przez biskupa książce „ABC kurialisty, czyli rady starszego kolegi”.

Jako pierwszy głos zabrał bp Krzysztof Nitkiewicz, który podkreślił duchowe znaczenie obchodzonego przez diecezję jubileuszu. Mówił także o naturze Kościoła.

– Musimy pamiętać o tym, że zarówno w swoim wymiarze lokalnym jak i powszechnym jest on przestrzenią zbawienia. Bł. Izaak ze Stelli nauczał, że Kościół nie może niczego uczynić bez Chrystusa, a Chrystus nie chce robić niczego bez Kościoła. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w tym misterium. Jesteśmy zarazem jego aktywnymi uczestnikami – podkreślił biskup. Przybliżył także liczne dane statystyczne.

Diecezja Sandomierska obejmuje powierzchnię 7850 km². Ogólna liczna mieszkańców to ponad 683 tys. osób z tego 680 to katolicy. Administracyjne diecezja podzielona jest 242 parafie, które wchodzą w skład 25 dekanatów. W diecezji pracuje 622 księży diecezjalnych oraz 60 kapłanów zakonnych oraz 9 braci zakonnych i 344 siostry zakonne.

Biskup zaprosił zebranych dziennikarzy, a poprzez ich pośrednictwo wszystkich diecezjan na główną Mszę św. jubileuszową, która odbędzie się 16 czerwca o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Sandomierzu oraz na „Oratorium o Męczennikach Sandomierskich”, którego premiera odbędzie się dnia 30 czerwca o godz. 18.00 na zamku w Krzyżtoporze.

Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski wystąpił rzecznik prasowy ks. Paweł Rytel-Andrianik. Przybliżył on zasady współpracy KEP z diecezją oraz środkami masowego przekazu. Dzieląc się swoim dziennikarskim doświadczeniem podkreślał, że komunikacja powinna przebiegać według zasady „SMS” to znaczy szybko, mądrze i skutecznie. Podkreślał także wielką odpowiedzialność za rzetelność informacji i odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Przywołał słowa papieża Benedykta XVI, który podkreślał, że kłamstwo zdąży okrążyć trzy razy ziemię, zanim prawda założy buty. Pani Paulina Guzik, prowadząca programu „Między ziemią a niebem” w TVP1, mówiła o dekalogu mediów wg. św. Jana Pawła II. Cytując papieża zachęcała dziennikarzy: „stwórzcie przestrzeń dla religii w mediach”. W swoim wystąpieniu wskazywała na wyzwania stojące przed dziennikarzami podejmującymi tematykę religii i Kościoła. Zarys historii diecezji przybliżył ks. dr Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej, przywołując najważniejsze postacie i wydarzenia z minionych dwu wieków.

W części promocyjno-wydawniczej ks. Leszek Pachuta zaprezentował publikacje i pamiątki jubileuszowe przygotowane przez diecezjalne wydawnictwo. W związku z jubileuszem 200-lecia diecezji ukazały się książki: „Z dziedzictwem w przyszłość”, autorstwa Renaty Pomarańskiej, „Diecezja Sandomierska 1818-2018”, autorstwa ks. prof. Bogdana Stanaszka, „Przewodnik po dziejach diecezji sandomierskiej” napisany przez ks. dr Bartłomieja Krzosa, „Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Sandomierskiej” opracowywany, jako praca zbiorowa, album „Bazylika Katedralna”, trzytomowe dzieło „Służąc Bogu służyli Polsce”, katalog wystawy „200 lat Diecezji Sandomierskiej. Dom Długosza-Zamek Królewski” oraz najnowsza pozycja autorstwa bpa K. Nitkiewicza. „ABC kurialisty, czyli rady starszego kolegi”.  Zaprezentowano także pamiątki jubileuszowe: replikę krucyfiksu z bazyliki katedralnej oraz reprint zabytkowego tekstu Bogurodzicy.

Konferencję zakończył ks. Tomasz Lis podając informacje o nadchodzących centralnych wydarzeniach jubileuszowych, zapraszając do udziału w nich oraz relacji na łamach prasy, radia, telewizji i internetu.

Każda redakcja otrzymała pakiet publikacji jubileuszowych przygotowany przez wydawnictwo diecezjalne.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl