Kongregacja katechetyczna dla wszystkich katechetów Diecezji Sandomierskiej

Kongregacja katechetyczna dla wszystkich katechetów
Diecezji Sandomierskiej
Sandomierz, 2 września 2017 roku

PROGRAM:

10.00 – Msza Święta w katedrze pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra Krzysztofa Nitkiewicza z udziałem J.E. Ks. Bpa dra hab. Wiesława Śmigla, prof. KUL

11.15 – Spotkanie w Domu Katolickim pw. św. Józefa

– Powitanie zebranych gości i katechetów – ks. dr B. Krempa, Dyrektor WNiWK

– Słowo Ks. Bpa dra Krzysztofa Nitkiewicza

– Wykład J.E. Ks. Bpa dra hab. Wiesława Śmigla, Zagrożenia wiary

Uregulowania prawne dotyczące nauczycielskiej emerytury i świadczenia kompensacyjnego, p. Grzegorz Socha, zastępca dyrektora ds. świadczeń ZUS w Kielcach

– Informacje i komunikaty: ks. M. Kumór, ks. M. Bolesta, ks. M. Bednarz, ks. M. Kuliński, ks. M. Hanus, ks. B. Krempa

14.00 Zakończenie Kongregacji