Krzyż dla bierzmowanych

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła proponuje osobom  bierzmowanym, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. Będzie ona wyrazem ich wdzięczności za dary Ducha Świętego. PDPA przygotowało dla nich specjalny krzyżyk – pamiątkę bierzmowania. Ma on na co dzień przypominać
o odpowiedzialności za przekazywanie daru wiary.

Krzyżyk o wysokości 85 mm, pamiątka bierzmowania, z napisem na rewersie “Idźcie i głoście” ma przypominać, że dojrzałość chrześcijańska jest jednocześnie odpowiedzialnością za głoszenie Ewangelii. Dochód ze sprzedaży krzyżyka przeznaczony jest na wsparcie seminariów i nowicjatów na terenach misyjnych.

W tym roku wsparciem objęte jest seminarium w Moramanga na Madagaskarze.

W przypadku zakupu powyżej 10 sztuk + rzemyk cena 7,50 zł.

Zamówienia

Papieskie Dzieła Misyjne  w Polsce
Skwer kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. 22 536 90 22 lub 22 536 90 23
e-mail: finansepdm@missio.org.pl