Misjonarz na Post

Po raz czwarty rozpoczyna się ogólnopolska inicjatywa „Misjonarz na Post”. Jej celem jest duchowe wsparcie polskich misjonarzy przez modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia. Do otoczenia opieką jest ponad dwa tysiące duchownych i świeckich misjonarzy z Polski.

 W projekcie „Misjonarz na Post” wziąć udział może każdy, niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia. Każdy, kto chce dołączyć do inicjatywy, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.misjonarznapost.pl, wybrać kraj pobytu oraz misjonarza, którego chcę wspierać: świeckiego, zakonnego czy diecezjalnego.

Opr. ks. Daniel Koryciński