Mydłów – Wniebowzięcia NMP

MYDŁÓW

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Iwaniska
27-570 Iwaniska, Mydłów 77, tel. 15 860 41 44
e-mail: mydlow@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Według tradycji pierwszy drewniany kościół pw. Wniebowzięcia MB istniał w Mydłowie już w 1180 r. Z całą pewnością parafia powstała przed 1326 r., bowiem wspominają o niej dokumenty, dotyczące świętopietrza z tego okresu. Parafia posiadała kilka drewnianych świątyń. Jedna z nich spłonęła 4 października 1649 r. Natomiast przedostatni drewniany kościół został zbudowany w 1724 r. przez Hieronima Lipowskiego, skarbnika płockiego, i przetrwał do XX w. Kolejny, wystawiony po II wojnie światowej, został rozebrany w 1992 r. Obecny kościół pw. Wniebowzięcia NMP został wybudowany staraniem parafian w latach 1977-1979 wg projektu inż. Ludomiła Gyurkovicha z Kielc. Nad całością prac czuwał ks. Kazimierz Jarocha. Kościół został uroczyście poświęcony w 1982 r. przez bpa S. Sygneta. Świątynia była doposażona w latach 90-tych XX w. (ołtarze, ambona, chrzcielnica). Natomiast w początkach XXI w. przeprowadzono konieczne remonty (konserwacja dachu, odwodnienie, odgrzybienie ścian, izolacja, drenaż fundamentów). Świątynia duża, ceglana, trójnawowa, bazylikowa, w stylu modernistycznym, nawiązującym jednak zewnętrznie do eklektyzmu. Od frontu po prawej stronie znajduje się wysoka wieża, z kwadratowej przechodząca w ośmioboczną, nakryta baniastym hełmem z podwójną latarnią, dominująca nad całą okolicą. Na dachu nawy – sygnaturka, po prawej stronie znajduje się kaplica pod kopułą z latarnią, a po obu stronach półkoliście zamkniętego prezbiterium dwa piętrowe, podpiwniczone skrzydła z pomieszczeniami zaplecza. Wnętrze kościoła ma charakter modernistyczny, o czym świadczą odcinkowe łuki arkad oraz żelbetowe „kasetony” stropu. Na ścianach widnieją współczesne malunki, przedstawiające sceny z życia świętych, na ścianie tęczowej Ostatnia Wieczerza, zaś w sporych, łukowatych oknach również współczesne witraże. W prezbiterium jest krucyfiks wraz z figurami Maryi i św. Jana. Ołtarz główny i boczne mają także drewniane elementy dekoracyjne w kolorze złotym.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00
– w dni powszednie: 7.00, 17.00 (maj, czerwiec, październik)
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 16.00.

Odpusty: Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), św. Barbary (4 grudnia).

Do parafii należą: Beradz (część: numery 1-18), Boduszów, Borków, Garbowice, Kaczyce, Kamieniec, Kopiec, Krępa, Mydłowiec, Mydłów, Płaczkowice, Przepiórów.

Ogólna liczba mieszkańców: 1808.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Rolka, R. Łuba, A. Rusak, G. Jeż, D. Koryciński.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: K. Szemraj.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 300 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Tomasz Kwaśnik