Nowe zarządzenia dotyczących wykonywania posługi duszpasterskiej podczas epidemii

Dekret biskupi mówi, że w celebracjach liturgicznych oraz w innych aktach kultu, może brać maksymalnie udział pięciu uczestników, nie licząc osób koniecznych do posługi liturgicznej. Jeśli chodzi o Mszę św., należy w pierwszej kolejności zagwarantować uczestnictwo tym, którzy zamówili intencję mszalną. Zobowiązuje się księży do umieszczenia informacji o niniejszej zasadzie na drzwiach kościoła, na stronie internetowej parafii oraz na tablicy ogłoszeń, zapewniając jej bezwzględne przestrzeganie. Biorąc pod uwagę opinię wyrażoną przez księży … Czytaj dalej Nowe zarządzenia dotyczących wykonywania posługi duszpasterskiej podczas epidemii