Nowy Nart – MB Nieustającej Pomocy

NOWY NART

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Jeżowe
37-430 Jeżowe, Nowy Nart 54, tel. 15 879 54 45
www.parafia.nowy-nart.pl, e-mail: bajakm@poczta.onet.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Nowy Nart powstała na drodze karczunku terenów leśnych w II poł. XVIII w. Znalazła się wówczas na terenie parafii Spie. W XIX i na pocz. XX w. wieś była własnością rodu Rylskich, którzy posiadali w niej swój dwór. Jedna z właścicielek Nowego Nartu, Jadwiga Dolańska z domu Rylska, ufundowała w 1905 r. kościół pw. MB Nieustającej Pomocy. Była to budowla neogotycka, z cegły palonej, o sklepieniu drewnianym, kryta blachą. Świątynia została poświęcona przez proboszcza z Raniżowa ks. Wincentego Dąbrowskiego 28 listopada 1906 r. Początkowo miała ona charakter kaplicy prywatnej. W 1907 r. biskup J. S. Pelczar nadał jej prawo kaplicy publicznej. Od tej pory raz w miesiącu kapłan z parafii Spie sprawował w niej Mszę świętą. W 1918 r. Nowy Nart przeszedł na własność barona Jana Albina Goetza z Okocimia, który ufundował beneficjum dla probostwa w tej miejscowości. Z tego względu bp J. S. Pelczar w styczniu 1922 r. zdecydował się na erygowanie samodzielnej parafii w Nowym Narcie. W 1950 r. kościół został rozbudowany staraniem ks. Stanisława Capeckiego. Generalny remont tej świątyni miał miejsce w 1966 r. Pod koniec lat 90-tych XX w. podjęto decyzję o budowie nowego budynku sakralnego. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy wybudowano w latach 1998-2005. Poświęcenie placu pod budowę świątyni miało miejsce 27 czerwca 1998 r. Nad całością prac czuwał ks. Mieczysław Tomoń. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp A. Dzięga 22 czerwca 2008 r. Świątynia jest przykładem architektury postmodernistycznej. Budowla jest halowa, z lekko podniesioną względem naw bocznych nawą główną i niższym transeptem, zawierającym zaplecze. Prezbiterium jest zamknięte wielobocznie i otoczone arkadami obejścia. Trójkątny szczyt świątyni jest znacznie wysunięty do przodu, a od spodu ma łuk wsparty na ośmiu kolumnach, pomiędzy którymi znajduje się figura Chrystusa. Forma trójkąta z wyciętym od spodu półkolistym łukiem powtarza się zresztą w całej bryle: nad wejściami, na frontonie oraz na sygnaturce. Na ścianach kościoła znajduje się rząd półkoliście zamkniętych okien przedzielonych pilastrami. Jasne wnętrze doświetlone jest witrażami, a na ścianie ołtarzowej umieszczono wizerunek Patronki kościoła.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 15.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 18.00, zimą 16.00.

Odpusty: MB Nieustającej Pomocy (27 czerwca).

Do parafii należą: Gwoździec (część: numery 1-108), Nowy Nart, Stary Nart, Wilcza Wola (część: Łąkiec i Pniaki).

Ogólna liczba mieszkańców: 1230.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Szwed.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: B. J. Fila.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 50 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Adam Stachowicz (od 2019 r.)