Ośrodek Katechumenalny Diecezji Sandomierskiej

Ośrodek Katechumenalny Diecezji Sandomierskiej przygotowuje dorosłych:

  • nieochrzczonych

do chrztu, bierzmowania, Eucharystii;

  • ochrzczonych

do pierwszej spowiedzi, Komunii świętej, bierzmowania;

przeżywającym kryzysy wiary służy pomocą w ponownym spotkaniu Boga w sakramentach Kościoła i we wspólnocie wiernych.

Kontakt:

Siostry św. Jadwigi Królowej
Służebnice Chrystusa Obecnego
27-600 Sandomierz, ul. Katedralna 1
tel. (15) 832 10 59; kom. 601 540 973
email: katechumenat.sandomierz@gmail.com
Koordynator: s. Elżbieta Wrzała CHR

Kierownik Ośrodka Katechumenalnego:
Ks. dr Krzysztof Irek