Ostrowiec Św. – Św. Michała Archanioła

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Ostrowiec Św.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Okólna 19
tel. 41 247 92 70
www.kolegiata.ostrowiec.pl
e-mail: michal_ostrowiec@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Ostrowiec Świętokrzyski (obecna nazwa funkcjonuje od 1937 r., wcześniej Ostrów, Ostrowiec, Tarnawiec, Ostrowiec nad Kamienną) powstał pod koniec XVI w. W 1597 r. Jakub Gawroński, herbu Rawa, właściciel wsi Ostrów sprowadził osadników, zezwolił na karczowanie lasu, wyznaczył rynek i place pod budowę kilkunastu domostw. Nowa osada znalazła się na terenie parafii Szewna. Sytuacja ta nie trwała jednak długo, bowiem już 2 sierpnia 1614 r. erygowana została w Ostrowcu parafia. Pierwszym proboszczem tej placówki został Błażej Gawłuszowita. Początkowo parafia obejmowała tylko miasto, jednak z czasem dołączano do niej okoliczne wioski: Kuźnię, Piaski, Kurzacze i inne. W II poł. XX w. nastąpił dynamiczny rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego, co wiązało się z wydzieleniem z parafii nowych placówek duszpasterskich: Podwyższenia Krzyża Świętego – os. Gutwin, św. Józefa – os. Koszary, św. Kazimierza – os. Pułanki, Miłosierdzia Bożego – os. Ogrody i św. Jadwigi Królowej – os. Stawki. 12 czerwca 2000 r. bp W. Świerzawski podniósł kościół św. Michała Archanioła do godności kolegiaty i ustanowił przy niej kapitułę. Kolegiata pw. św. Michała Archanioła ufundowana została jako kościół parafialny przez księcia Janusza Ostrogskiego, właściciela dóbr opatowsko-ćmielowskich, w 1614 r. Jej konsekracji dokonał bp W. Lubieniecki 8 sierpnia 1614 r. Świątynia została zniszczona w czasie potopu szwedzkiego przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Odbudowano ją i ponownie konsekrowano w 1672 r. Zmieniono wówczas patrona i w miejsce św. Uriela Archanioła obrano bardziej popularnego św. Michała Archanioła. Świątynia była jeszcze dwukrotnie przebudowywana: w latach 1784-1803 z fundacji Konstancji z Denhoffów s. v. Rogalińskiej oraz od 1923 do 1938 r. wg projektu arch. Stefana Szyllera (prace nadzorowali księża Wacław Wodecki i Tadeusz Szubstarski). Kościół remontowany i konserwowany jest niemalże bez większych przerw od lat 50-tych XX w. Kościół jest murowany, o układzie bazylikowym, przebudowany w stylu neobarokowym. Korpus poprzedzony jest od zachodu czworoboczną wieżą, z przylegającymi do niej od południa sienią i składzikiem, a od północy kaplicą pogrzebową. Wnętrze jest trójnawowe, trójprzęsłowe. Prezbiterium jest , zamknięte półkolistą absydą, z przylegającą do niej od północy zakrystią i pomieszczeniem dla bractwa. Od południowej strony prezbiterium znajduje się kaplica przykryta kopułą z latarnią. W 1944 r. powstał nowy kamienny ołtarz główny wykonany przez Józefa Jamroza. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz MB Częstochowskiej, a u szczytu ołtarza – obraz patrona parafii św. Michała Archanioła.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 18.00
– w dni powszednie: 6.30, 7.00, 11.00, 17.30, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00.

Odpusty: św. Anny (26 lipca), św. Michała Archanioła (29 września).

Kaplice na terenie parafi

Dom Pomocy Społecznej na os. Słonecznym – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00

Dom sióstr zakonnych  – kaplica pod wezwaniem MB Bolesnej.
Plebania – kaplica pod wezwaniem św. Judy Tadeusza.
Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II – kaplica pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy. Dyrektor: Ks. kan. mgr lic. Paweł Anioł, tel.

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Siostry Rodziny Maryi), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Okólna 21, tel. 41 247 97 70 .

Do parafii należą: ulice Ostrowca Świętokrzyskiego – Aleja 3 Maja (część), Cegielniana, Czysta, Denkowska (część), św. Floriana, Focha, Furmańska, Głogowskiego, Górzysta, Iłżecka, Kilińskiego, Kopernika (część), Kościelna, Kuźnia (część), Mickiewicza, Młyńska, Okólna, os. Słoneczne, Piwna, Polna (część), Reja, Radwana, Rynek, Rosłońskiego, Sienkiewicza (część), Siennieńska (część), Słowackiego, Starokunowska, Stodolna, Szeroka, Teatralna, Tylna, Wardyńskiego.

Ogólna liczba mieszkańców: 16911.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Bachurski, K. Rusiecki, A. Pelanowski OSPPE, M. Tabaszewski, M. Charabin, K. Musiał, P. Surowiec.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Wójtowicz, K. Kos, A. Renard.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Bractwo Szkaplerzne św. Michała Archanioła, Domowy Kościół, grupa biblijna, grupa pielgrzymkowa, harcerze, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Neokatechumenat, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Ruch Światło-Życie, schola, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Wspólnota Jezusa Miłosiernego i Maryi Królowej Pokoju, Wspólnota Krwi Chrystusa Pana, zespół redakcyjny gazetki parafialnej „Czuwajcie”.

Instytucje i ośrodki kościelne: Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Focha 5, e-mail: aniol.pawel@ hospicjum.ostrowiec.pl .

Cmentarze:
Parafialny – położony ok. 0,5 km od kościoła
Komunalny – położony ok. 3,5 km od kościoła.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. prał. mgr Jan Sarwa
Wikariusz - Ks. mgr Mirosław Nakonieczny (od 2017 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Piotr Sołdyga (od 2018 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Dominik Żelazko (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Mariusz Wieleba (od 2019 r.)
Emeryt - Ks. prał. Tadeusz Lutkowski