Papież i sport: Dać z siebie to, co najlepsze

Pierwszy dokument Stolicy Apostolskiej o świecie sportu

W przededniu rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Rosji, Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała dokument pt. „Dać z siebie to, co najlepsze”. Nowy tekst Stolicy Apostolskiej podkreśla stanowcze „nie” dla plagi dopingu, nadużyć i korupcji w świecie sportu.

W czasie, gdy wzrasta oczekiwanie na rozpoczęcie Mistrzostw Świata w Rosji – trochę mniej we Włoszech z powodu ich nieobecność na Mundialu – Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia ogłosiła dokument „Dać z siebie to, co najlepsze”, pierwszy programowy dokument Stolicy Apostolskiej o świecie sportu.

„Sport to miejscem spotkania, gdzie ludzie na każdym poziomie i w każdych warunkach społecznych spotykają się, aby osiągnąć wspólny rezultat. Jest to także mechanizm treningowy. Być może dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy spojrzeć na młodych, ponieważ im szybciej rozpocznie się proces szkolenia, tym łatwiej będzie otrzymać integralny rozwój osoby poprzez sport. Na koniec chciałbym podkreślić rolę sportu jako środka misji i uświęcenia. Dać z siebie wszystko w sporcie to również wezwanie do dążenia do świętości” – podkreślił papież Franciszek we wprowadzeniu do dokumentu.

Kard. Kevin Farrell, prefekt Dykasterii, odnosząc się do tytułu nowego tekstu, wyjaśnił, że „dać z siebie to, co najlepsze” jest wyrażeniem, które przyciąga dwa światy. Z jednej strony jest to wysiłek i poświęcenie w świecie sportu, by osiągnąć cel. Z drugiej strony, w kontekście wiary, jest to wezwanie, aby dać z siebie wszystko, by dojść do świętości, która – jak podkreślił papież w swojej ostatniej adhortacji apostolskiej „Gaudete et exultate” – jest wezwaniem powszechnym, skierowanym do wszystkich, a zatem także do sportowców.

Dokument złożony z pięciu rozdziałów i obecnie dostępny w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim nie ma – jak zaznaczają autorzy – „ambicji zrozumienia każdego aspektu różnorodnej aktywności sportowej, ale chce zaoferować chrześcijańską perspektywę sportu”.