Podziel się dobrocią

Referat Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży zachęca do włączenia się w drugą edycję akcji pt. „Podziel się dobrocią”.

W świecie gdzie realny kontakt przejmuje świat wirtualny chcemy zachęcić dzieci i młodzież do tego, aby pozostawić w sercu drugiego człowieka realny, malutki gest dobroci.

Oto propozycje:

  1. Dla dzieci od tych najmłodszych do 7-8 klasy szkoły podstawowej. Mogą zrobić, narysować lub ewentualnie kupić kartkę Bożonarodzeniową z życzeniami dla swojego rówieśnika. W środku mogą jeśli chcą napisać też list, np. przedstawić się, czym lubią się zajmować, czym się interesują, jakie lubią zabawki itp.; jeśli do kartki z życzeniami włożą taki list będzie to oznaczało, że być może uda się im podjąć korespondencję tradycyjną drogą. Najważniejsze w akcji jest to, że każde dziecko, które przyśle list również otrzyma list zwrotny (jeśli do podanej daty zostanie przesłany to jeszcze przed świętami) od swojego rówieśnika.

Ważne: Kartkę wkładają do koperty, zaklejają i na odwrocie podają swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i klasę (np. 4 klasa). Na głównej stronie nie piszą nic ponieważ tam znajdzie się adres innego dziecka do którego list zostanie skierowany. Taką kopertę wkładają do drugiej koperty i przysyłają na adres: Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej , ul. Mariacka 7, 27-660 Sandomierz. Czas wysyłania listów do 17 grudnia. W poniedziałek (21 grudnia) a najpóźniej we wtorek (22 grudnia) wszystkie listy zostaną rozesłane.

  1. Dla młodzieży kierujemy zachętę aby napisać list z kartką Bożonarodzeniową do osoby starszej i samotnej. W diecezji mamy bardzo dużo takich osób dlatego na pewno wielką radość takiemu człowiekowi sprawi niespodziewany list pełen dobroci. Byłoby miło gdyby z tyłu koperty pozostawili swój adres bo być może starszy człowiek (który nie umie wysyłać sms-ów ale umie pisać listy) zechce listownie również do takiej osoby odpisać; jeśli jednak ktoś pragnie pozostać anonimowy to oczywiście nie podaje swojego adresu. Taki list w kopercie wkłada do drugiej koperty i wysyła na adres: Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej, ul. Mariacka 7, 27-660 Sandomierz z dopiskiem „List do osoby starszej (K) lub (M)”/* K- oznacza, że list mamy wysłać do kobiety a „M” do mężczyzny.

My zajmiemy się resztą!

 

 

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl