Rozstrzygnięcie Diecezjalnego Konkursu o Świętym Józefie

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego wraz z Duszpasterstwem Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej, chcąc przybliżyć postać Opiekuna Pana Jezusa, przygotowały Diecezjalny Konkurs o św. Józefie. Jego realizacja przebiegała w trzech kategoriach:
1. Kategoria plastyczna, adresowana do dwóch grup wiekowych: dzieci młodszych z klas I-III oraz dzieci starszych z klas IV-VI
2. Kategoria prezentacja multimedialna: dla klas VII-VIII
3. Kategoria literacka dla szkół ponadpodstawowych

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. W kategorii plastycznej wpłynęło 268 prac wykonanych różnymi technikami. Przygotowano 55 prezentacji multimedialnych, a uczniowie szkół średnich napisali 12 prac literackich. Kapituła konkursu po wielu dyskusjach przyznała następujące nagrody:

Kategoria plastyczna:
Dzieci z klas I-III
Miejsce I: Magdalena Pytel, klasa II, Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu
Miejsce I: Mikołaj Sadowski, klasa I, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim
Miejsce II: Zuzanna Kata, klasa I, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim
Miejsce II: Julia Gądek, klasa I, Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy
Miejsce III: Karolina Kosiorowska, klasa I, Zespół Szkół w Dzikowcu
Miejsce III: Antoni Jarosz, klasa I, Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wyróżnienie: Bartosz Kozłowski, klasa I, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
Wyróżnienie: Karolina Cieślik, klasa II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiszowie
Dzieci z klas IV-VI
Miejsce I: Amelia Płaza, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu
Miejsce I: Adam Dwojak, klasa VI, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli
Miejsce II: Marcel Langner, klasa V, Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Miejsce II: Marcel Majewski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu
Miejsce III: Gabriel Kołodziej, klasa VI, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli
Miejsce III: Maria Baska, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu
Wyróżnienie: Karol Marzec, klasa V, Zespół Szkół w Zdziechowicach
Wyróżnienie: Mikołaj Kosela, klasa VI, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie

Kategoria Prezentacja multimedialna
Miejsce I: Wiktoria Włodarczyk, klasa VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
Miejsce II: Oliwia Czech, klasa VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
Miejsce II: Katarzyna Gałęzowska, klasa VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
Miejsce III: Mikołaj Kosela, klasa VI, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie
Wyróżnienie: Julia Stolarz, klasa VII, Szkoła Podstawowa w Lipnicy

Kategoria literacka:
Miejsce I: Aleksandra Majowicz, klasa II, LO w Jeżowem
Miejsce II: Małgorzata Sobkiewicz, klasa II, SLO w Stalowej Woli
Miejsce III: Kinga Zimny, klasa II, SLO w Stalowej Woli
Wyróżnienie: Ada Gotkowska, klasa I, Katolickie Liceum w Stalowej Woli

Laureatom wręczono nagrody materialne ufundowane przez organizatorów konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy gratulacyjne i upominki.