Stacyjne Drogi Krzyżowe w Diecezji Sandomierskiej

W okresie Wielkiego Postu organizowane są Nabożeństwa Stacyjne. Wzorowane na rzymskich uroczystościach pasyjnych, stanowią szczególną okazję do wspólnej modlitwy, poznania prawdy o Bogu i sobie samym.

Nabożeństwa te, na terenie Diecezji Sandomierskiej będą miały miejsce: w Sandomierzu, Tarnobrzegu ,Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Stalowej Woli.

DATA SANDOMIERZ TARNOBRZEG OSTROWIEC ŚW. STALOWA WOLA
8.03 Podwyższenia Krzyża Świętego godz. 17.00 Serbinów, MBNP. po Mszy św.

o godz. 18.00 i z innych tarnobrzeskich kościołów wyruszy procesja z nabożeństwem DK  w plenerze. Wspólne zakończenie przy figurze NSPJ

Św. Michała Arch.

godz. 17.00

Opatrzności Bożej

godz. 17.30

15.03 Katedra

godz. 17.00

Dzików, Miłosierdzia Bożego

godz. 17.30

Św. Jadwigi Królowej godz. 18.00 Rozwadów, Zwiastow. godz. 17.15
22.03 Chrystusa Króla

godz. 17.00

Miechocin, Św. Marii Magdaleny godz. 17.30 Miłosierdzia Bożego

godz. 17.30

Rozwadów, MB Szkapl.

godz. 17.00

29.03 Nawrócenia św. Pawła godz. 17.00 Wniebowzięcia NMP

OO. Dominikanie godz. 18.30

Św. Kazimierza

godz. 17.00

Św. Jana Pawła II,

godz. 18.15

5.04 M.B. Królowej Polski godz. 17.00 Chrystusa Króla

godz. 17.30

NMP Saletyńskiej

godz. 17.00

Św. Floriana

godz. 17.30

12.03 Św. Józefa

godz. 17.00

Św. Barbary

godz. 18.30

Matki Odkupiciela

godz. 17.00

MB Królowej Polski

godz. 18.30 –

Miejska Droga Krzyżowa

14.04     DK ulicami miasta

z kościoła Miłosierdzia Bożego do kościoła Matki Odkupiciela

godz. 15.00

 
19.04 Kaplica i park przy Zamku Dzikowskim godz. 12.00