ŚW. MARTY – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (J 11,19-27)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.

Oto Słowo Pańskie.

Miłość Jezusa ma moc uzdrawiającą, moc pocieszania i podnoszenia wszystkich(…)
F. Bersini

Wspominając patronkę dnia dzisiejszego św. Martę należy zwrócić uwagę na jej relacje z Jezusem. Zarówno brat św. Marty, Łazarz, jak i jej siostra, Maria, byli zaprzyjaźnieni z Nauczycielem z Nazaretu. Wielokrotnie Zbawiciel przebywał jako gość w ich domu. Z przekazu ewangelicznego wiemy, że Marta podczas tych spotkań przygotowywała posiłki i usługiwała Zbawicielowi. Warto podkreślić, że ta przyjaźń związana jest z prawdziwą i dojrzałą wiarą w moc Syna Człowieczego, świadczą o tym słowa wypowiedziane przez Martę podczas spotkania z Jezusem: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. W tak trudnym doświadczeniu, jakim jest śmierć brata, Marta wypowiada słowa pełnego zawierzenia  Bogu. Postawa Marty opierająca się na bezgranicznej wierze, którą wyraża słowami: (…) Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat (…) skutkuje cudem wskrzeszenia Łazarza, którego dokonuje Jezus. Patronka dnia dzisiejszego staje się wzorem i nauczycielem wiary dla człowieka żyjącego w zlaicyzowanym świecie. Jest przewodnikiem dla człowieka coraz bardziej zagubionego w gąszczu bezbożnych propozycji świata.

Przywołując św. Martę należy zapytać: Jaka jest Twoja wiara we wszechmoc działania Boga?