Święto Eucharystii

Msza Święta w katedrze sandomierskiej pod przewodnictwem kard. Gerharda Müllera była głównym punktem obchodów IV Kongresu Eucharystycznego Diecezji Sandomierskiej.

Centralne obchody kongresowe z udziałem wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościelnych z całej diecezji rozpoczęły się w kościele seminaryjnym św. Michała w Sandomierzu od wystawienia Najświętszego Sakramentu. Adorację poprowadzili młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Następnie ulicami miasta przeszła procesja eucharystyczna do Bazyliki katedralnej. Po drodze, przed figurą Matki Bożej na sandomierskim Rynku, odbyło się nabożeństwo eucharystyczne zwieńczone błogosławieństwem wiernych.

We wspólnym dziękczynieniu za dar i owoce IV Kongresu Eucharystycznego wziął udział ksiądz kardynał Gerhard Müller z Rzymu, znany w całym świecie obrońca wiary katolickiej i przyjaciel Polski, który przewodniczył Mszy świętej. Koncelebrowali biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, biskup Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie, biskup pomocniczy senior Edward Frankowski i liczni kapłani. Razem ze swoimi duszpasterzami przybyli do Sandomierza wierni z wielu parafii. Obecne były siostry zakonne i klerycy. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także niektórzy parlamentarzyści pochodzący z terenu diecezji, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz różnych instytucji.

Na początku Mszy św. bp Krzysztof Nitkiewicz mówił o miłości Chrystusa, która wyraża się w Eucharystii, buduje Kościół i karmi Lud Boży. Wydarzenia związane z Kongresem pomogły jej doświadczyć, będąc zarazem umocnieniem w niełatwych doświadczeniach pandemii oraz negowania wartości chrześcijańskich.

W wygłoszonej homilii kard. Gerhard Müller przypomniał historię i tradycję Kongresów Eucharystycznych. Podkreślił, że dzięki intuicji, pobożności i ofiarności osoby świeckiej Marie-Marthe-Baptistine Tamisier Kongresy Eucharystyczne stały się istotnym elementem życia Kościołów lokalnych, a także Kościoła powszechnego. – W historii waszej Diecezji to już czwarte takie wydarzenie. O ile wiem, pierwszy taki Kongres był przeżywany dokładnie 90 lat temu. Jest to wielka okazja, by przybliżyć sobie prawdę o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, odnowić kult eucharystyczny we wspólnotach parafialnych, a nade wszystko pogłębić nasza osobistą wiarę, której istotnym elementem musi być zawsze spotkanie z Chrystusem i jego łaską poprzez pielęgnowanie życia sakramentalnego – mówił kardynał.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, wskazał, że wiara jest pierwszym i podstawowym wymaganiem, bez którego człowiek nie jest zdolny rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego i Zbawcę, ani uznać jego realnej obecności w chlebie eucharystycznym. Ponadto przypomniał, że istnieje ścisły związek pomiędzy Eucharystią a życiem wiecznym oraz podkreślił, że brak wiary nie jest jedynie problemem świata, ale dotyka on także uczniów Chrystusa, a więc każdego z nas. – Dlatego właśnie, troska o wiarę i jej wzrost, jest istotnym wyzwaniem każdego chrześcijanina. A wiara, jak powie później św. Paweł, rodzi się z tego, co się słucha (Rz 10, 17). Dzisiejszy fragment Ewangelii przypomniał nam: „Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie” (J 6, 47). To słuchanie Boga nie ogranicza się jedynie do czytania Pisma Świętego, choć bez wątpienia, jest to niezbędne. Słuchanie i uczenie się, to pielęgnowanie życia sakramentalnego, to także przychodzenie do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, by na adoracji On sam przemawiał do nas w intymności naszego serca, to wierność modlitwie indywidualnej i wspólnotowej, to troska o stan łaski w nas – podsumował hierarcha.

Na zakończenie wspólnej Mszy św. wszyscy odśpiewali uroczystą pieśń „Ciebie Boga wysławiamy”.

Uroczystości kongresowe uświetniły swym występem Sandomierski Chór katedralny oraz orkiestra dęta z Komorowa.

Po uroczystościach kard. Gerhard Müller spotkał się z grupą dzieci i dorosłych z Ukrainy, którzy przebywają na terenie diecezji sandomierskiej.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/