Szczeglice – Św. Jerzego

SZCZEGLICE

Parafia pod wezwaniem św. Jerzego

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Bogoria
28-210 Bogoria, Szczeglice 28, tel. 15 860 31 24

INFORMACJE O PARAFII

Parafia Szczeglice została erygowana przed 1326 r., bowiem w tym czasie płaciła już świętopietrze. Być może pierwotnie (początek XIII w.?) znajdował się tu drewniany kościół, a później murowany maleńki kościółek – dzisiejsze prezbiterium, do którego Jan Grot, kantor krakowski, ok. 1380 r. dobudował nawę. Szczeglice wraz z parafią przynależały do rodu Jugoszowskich (XV-XVI w.), Bystrojowskich (koniec XVI–XVIII w.) oraz Moszyńskich (XIX w.). W XVI w. nadzór nad świątynią czasowo przejęli kalwini. Kościół parafialny pw. św. Jerzego wzniesiony został ok. 1380 r., jednak uroczystego poświęcenia świątyni dokonał dopiero bp T. Oborski w dniu 22 lipca 1633 r., o czym przypomina tablica wmurowana w ścianie prezbiterium. Kościół został gruntownie przebudowany w 1879 r., przez co zatracił nieco swój gotycki charakter. Miejscowy proboszcz ks. Feliks Brażewicz rozebrał jego fronton łącznie z wieżą, a z uzyskanego materiału przedłużył świątynię o dalsze 8 metrów. Restauracja kościoła miała miejsce w 1939 r. za czasów ks. Wacława Nowakowskiego oraz w czasach współczesnych (2006-2016). Świątynia została zbudowana z kamienia wapiennego, a konstrukcja budowli wzmocniona przez skarpy boczne przy prezbiterium. Wnętrze jest jednonawowe, przykryte w prezbiterium sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W prezbiterium i w nawie zachowały się gotyckie portale. Wyposażenie stanowią neogotyckie ołtarze, barokowa ambona oraz późnobarokowa chrzcielnica i rzeźby. Chór muzyczny, urządzony przez ks. F. Brażewicza, wspiera się na dwóch słupach.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.30
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 16.00.

Odpusty: św. Jerzego (23 kwietnia).

Kaplica

Kolonia Pęcławska – kaplica pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, położona ok. 6 km od kościoła parafialnego. W 1989 r. budynek wiejskiego klubu został zaadoptowany i przystosowany do potrzeb sprawowania liturgii. Kaplica była poddana remontom po roku 2000.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 14.00.
Odpust: Podwyższenie Krzyża Świętego (14 września).

Do parafii należą: Domaradzice, Grzybów, Grzybów Kolonia, Łukawica (cześć: numery 48-50a,51-53,57-60,63-66,68-70, 72-74,79-80), Pęcławice, Pęcławice Kolonia, Pęcławska Kolonia, Szczeglice, Wagnerówka, Wolica, Wysoki Duże, Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Zagorzyce.

Ogólna liczba mieszkańców: 1955.

Kapłani pochodzący z parafii: W. Jabłoński, J. Tarło, G. Szurmański, J. Rybusiński, Sz. Iskra, R. Konecki, C. Zybała, M. Staszczak, B. Domagała.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: B. Sadowska.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 900 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Stanisław Wiktor