Szumsko – Św. Stanisława BiM

SZUMSKO

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika

woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Raków
26-035 Raków, Szumsko 50, kom. 604 520 587

INFORMACJE O PARAFII

Początki wsi Szumsko nie są dokładnie znane. W I poł. XIV w. w pobliskim Rembowie powstał zamek o nazwie Szumsko (rozebrany w XV w.). Parafia erygowana była przed rokiem 1326 r., bowiem znalazła się w spisach odprowadzających świętopietrze z tego okresu. W tym czasie istniał kościół modrzewiowy. Nie jest pewne czy przetrwał on do XVII w., kiedy wybudowano obecną, murowaną świątynię. Kościół parafialny pw. św. Stanisława BM zbudowany został w 1637 r. z fundacji ks. Jerzego Rokickiego, kanonika łowickiego. Świątynia została uroczyście poświęcona przez bpa M. Oborskiego w 1678 r. Kolatorami kościoła w Szumsku była szlachta herbu Oxa, a później rodziny Nałęcz-Sosnowskich i Jelskich. Budynek był wielokrotnie niszczony pożarami (m.in. w 1888 r.). Znaczne szkody poczyniły też działania wojenne w 1944 r. Świątynię odbudowano w latach 1945-1950, staraniem ks. Ignacego Bilnickiego. Prace restauracyjne prowadzone były w 1957 r. oraz w latach 1987-1992. Świątynia została zbudowana w stylu nadwiślańskiego gotyku, oszkarpowana, była wielokrotnie przebudowywana (obecnie jest bezstylowa). Składa się z trójprzęsłowej nawy i węższego od niej, kwadratowego prezbiterium, zakończonego półkolistą absydą. Wokół absydy zlokalizowana jest „korytarzowa” zakrystia. Do środkowego przęsła nawy dostawione zostały dwie półkoliste kaplice, a od zachodu w 1910 r. dobudowano kruchtę. Wnętrze nakrywa kolebka z lunetami. W wielkim ołtarzu umieszczony jest obraz św. Stanisława, przedstawiający wskrzeszenie Piotrowina. Obraz jest dziełem artysty Mireckiego. Po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP, a po prawej św. Antoniego.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.30, 15.00
– w dni powszednie: 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00, zimą 16.00.

Odpusty: św. Stanisława (8 maja), św. Antoniego (13 czerwca).

Do parafii należą: Lipiny, Mocha, Radostów, Rakówka (część), Rembów, Szumsko, Szumsko Kolonia, Zalesie.

Ogólna liczba mieszkańców: 1318.

Kapłani pochodzący z parafii: L. Skuza, S. Skuza, J. Grabda, S. Frankowski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: S. Lesiak, H. Lesiak.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Wiesław Stęchły
Emeryt - Ks. kan. Mieczysław Surus