Umacniają swoje kapłaństwo

Neoprezbiterzy Diecezji Sandomierskiej na pielgrzymce z biskupem i seminaryjnymi formatorami.