Usuń najpierw belkę ze swego oka

Foto. Fotolia/Gstudio Group

Ewangelia (Mt 7, 1-5)
Usuń najpierw belkę ze swego oka

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».

Komentarz

Tolerancja jest słowem bardzo modnym w dzisiejszym sposobie mówienia. Wmawia się nam, że musimy tolerować idee, wyrażenia, gesty różnych osób i grup społecznych i w żadnym wypadku nie możemy na ich temat wydawać naszych opinii i osądów bez względy na ich sposób życia i myślenia. Jezus mówi: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. Czyżby w tych słowach zawarty był całkowity zakaz wypowiadania się także w sprawach niemoralnego prowadzenia się innych ludzi, ponieważ życie prywatne innych osób nie jest nasza sprawą?

Z całą pewnością nie, ponieważ Jezus ani nie osądzał ani nie potępiał ludzi, których spotykał, ale wskazywał na grzech, doprowadzając grzeszników do refleksji nad swoim złym postępowaniem i zachęcając ich do szczerego nawrócenia. Pan Bóg kocha grzeszników, ale nienawidzi grzechu. Bóg jest miłością, ale to wcale nie oznacza, że ignoruje i toleruje grzech człowieka. W każdym razie, zawsze musimy przypominać sobie o belce w naszym oku, kiedy mamy zamiar usuwać drzazgę z oka brata, ale gdybyśmy zrezygnowali z udzielenia mu pomocy, to sami szybko stalibyśmy się obojętni na grzech.