W drodze do Matki

Od samego rana katedrę wypełniali pielgrzymi z kolumny ostrowieckiej oraz pątnicy biorący udział w pielgrzymce namiotowej. Tegorocznym rekolekcjom w drodze towarzyszą słowa z Ewangelii według św. Jana: „Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem”. Mszy świętej rozpoczynającej wspólne pielgrzymowanie przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrowali ją kapłani, którzy towarzyszą pielgrzymom na szlaku. W kazaniu Biskup Ordynariusz porównał pielgrzymów do patrona dnia św. Jana Marii Vianneya. Drodzy Pielgrzymi na Jasną Górę. Macie wiele … Czytaj dalej W drodze do Matki