WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO A PAULO, KAPŁANA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 9,1-6)

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”.
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
Oto słowo Pańskie.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Wezwanie to adresowane jest do wszystkich ludzi wszystkich czasów, a więc także do nas. Dlatego chcemy zapytać, co to znaczy dla nas nawracać się i wierzyć w Ewangelię? W teologii na określenie nawrócenia używa się greckiego terminu metanoia, który oznacza zmianę sposobu myślenia, wartościowania, oceniania i postępowania. Chodzi tu o porzucenie błędnej drogi, na którą wszedł człowiek i powrót na drogę właściwą. Żeby ów proces nawrócenia był skuteczny, trzeba wykonać trzy kroki. Pierwszym z nich jest przyznanie się do grzechu, uznanie przed Bogiem swojej winy. Drugim krokiem w nawracaniu się jest wyznanie naszego grzechu przed Panem Bogiem w postawie żalu i skruchy. Trzecim, istotnym elementem w procesie nawrócenia, jest odwrócenie się od grzechu i przylgnięcie do Pana Boga.

Oprócz osobistego nawrócenia Jezus wzywa nas do wiary w Ewangelię – „Wierzcie w Ewangelię”. Przypomnijmy, że w dojrzałej wierze winny być obecne trzy istotne elementy. Pierwszy z nich to uznanie prawd wiary, które stanowią jej treść. Ten sektor wiary możemy wyrazić w pytaniu: w co wierzę, w co wierzymy?. Drugi czynnik w naszej wierze to moja osobista, życiowa więź z Panem Bogiem. Tę więź nazywamy modlitwą. Tu pojawia się nowe pytanie: W kogo i komu wierzę? Papież Benedykt XVI często nam przypominał, że ten czynnik jest ważniejszy od pierwszego, gdyż ważniejsze jest komu wierzę, aniżeli w co wierzę. Trzeci czynnik, który stanowi o dojrzałej wierze to posłuszeństwo Bogu. Mam się wewnętrznie przekształcać w człowieka podobnego do Chrystusa, człowieka, który żyje dla drugich.