XII Dni Kard. Adama Kozłowieckiego SJ

W niedzielę, 15 września w Hucie Komorowskiej odbyły się XII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego, upamiętniające życie i działalność zmarłego w 2007 r. wybitnego misjonarza.