Z Chrystusem Eucharystycznym ulicami Sandomierza

Tegoroczne obchody Bożego Ciała miały inny przebieg, niż zazwyczaj. Poszczególne parafie zorganizowały własne celebracje, natomiast uroczystości w bazylice katedralnej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Ordynariusz Sandomierski poprowadził następnie procesję eucharystyczną ulicami Starego Miasta.

Mszę św. koncelebrowali z bp. Nitkiewiczem duszpasterze parafii katedralnej oraz kapłani pracujący w kurii diecezjalnej i seminarium duchownym. Podczas homilii ks. kan. dr Marek Kumór mówił:  Uroczystość Bożego Ciała –  jest świętem poświęconym obecności Boga pod postacią chleba i wina. Kościół naucza nas, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi. Sakrament Eucharystii jest sakramentem miłosierdzia, znakiem jedności, węzłem miłości, ucztą paschalną, w której pożywamy Chrystusa. Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Inne sakramenty zmierzają do Eucharystii, w Niej zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, sam Chrystus. Przez Eucharystię jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne.

Po Mszy świętej, duchowieństwo i wierni wyruszyli pod przewodnictwem biskupa w stronę sandomierskiego rynku ul. Mariacką, gdzie ustawione były ołtarze.  W procesji eucharystycznej wzięli udział: kapłani, kanonicy kapituły katedralnej, siostry zakonne, alumni sandomierskiego seminarium, członkowie wspólnot parafialnych, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz wierni. Schola z parafii katedralnej prowadziła śpiew przy ołtarzach eucharystycznych.

Po przyjściu do ostatniego ołtarza, bp Krzysztof Nitkiewicz zwrócił się do zgromadzonych, przywołując słowa Mojżesza skierowane do Ludu Wybranego wędrującego przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Powiedział, że życie w dobie pandemii obfituje w różnorodne doświadczenia, za które trzeba być wdzięcznym Bogu.

    Kiedy czasami brakuje pod nogami przysłowiowej ziemi, aby oprzeć stopy, albo, żeby się od niej odbić, pozostaje wiara umacniania przy stole Słowa Bożego i Eucharystii, przez modlitwę i dobre uczynki. Drogą do tego jest również dzisiejsza uroczystość i procesja. Oddajemy publicznie cześć Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, a zarazem uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzebujemy tego Niebieskiego Chleba. W nim jest bowiem –  jak mówi św. Efrem – ogień, który wypala wszystko, co nieświęte i duch napełniający Bożym życiem.

Eucharystia jest zarazem sakramentem jedności. Jak powiedział papież Benedykt XVI, jeśli chcemy stanąć przed Chrystusem eucharystycznym, musimy wyjść na spotkanie sobie nawzajem, być razem, rozmawiać i współdziałać bez względu na istniejące różnice. Potrzeba także dialogu z tymi, którzy zagubili gdzieś poczucie sacrum albo nie utożsamiają się z Kościołem, jak widzieliśmy chociażby na trasie naszej procesji. Do nich także mamy zanieść Chrystusa i Jego Dobrą Nowinę. Dlatego powinniśmy adorować Najświętszą Hostię, przyjmować ją i podążać za nią – powiedział bp Nitkiewicz.

Procesja zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.