Zbiórka elektrośmieci na misje

Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej we współpracy z firmą MB Recycling z diecezji kieleckiej, rozpoczną w maju 2019 zbiórkę elektrośmieci we wszystkich parafiach naszej diecezji, z której dochód będzie przeznaczony na misje.

Dzięki pomocy duszpasterzy, katechetów i wiernych, udało się zrealizować wiele misyjnych projektów, dlatego zachęcamy, aby tę informację o zbiórce elektrośmieci przekazać w każdej parafii. Wystarczy przywieźć sprzęt w wyznaczone miejsce zbiórki i zachęcić innych. Robiąc porządki w swoich domach nie tylko przyczyniamy się do ochrony środowiska, ale również pomagamy tym, którym żyje się gorzej od nas. Pomagamy biednym i głodującym dzieciom w krajach misyjnych.

W najbliższych dniach do każdej wspólnoty parafialnej dostarczone zostaną materiały promujące akcję.

Do zadań po stronie parafii należy: wywieszenie plakatu informującego o zbiórce, zachęcenie w ogłoszeniach parafialnych wiernych do udziału w akcji oraz wyznaczenie miejsca zbiórki. Firma MB Recycling skontaktuje się z każdą parafią, zabierze elektrośmieci w określonym dniu i posprząta plac zbiórki. Gdy zbiórka w diecezji zostanie zakończona będzie przesłane podsumowanie.

Z pozdrowieniem kapłańskim

Ks. Daniel Koryciński
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych DS

Ks. Józef Szczepański
Ekonom Diecezji Sandomierskiej