125. rocznica powstania Chóru katedralnego w Sandomierzu

Podczas jubileuszowego koncertu trzy chóry zaprezentowały utwory religijne oraz fragmenty z opery „Krakowiacy i Górale. Zabrzmiało Alleluja Haendla i Marsz Kosynierów.

Foto - ks. Tomasz Lis

Sandomierski Chór katedralny obchodzi sto dwadzieścia pięć lat swojej działalności. Z tej okazji w Katolickim Domu Kultury w Sandomierzu odbył się okolicznościowy koncert, w którym wspólnie wystąpiły trzy chóry: chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu, Chór katedralny oraz powstały niedawno Dziecięcy chór katedralny. Chóry śpiewały pod dyrygenturą siostry Marioli Konopki oraz pani Agnieszki Gawrońskiej.

Przybyłych na koncert powitał ks. prałat Czesław Murawski, opiekun chóru.

W koncercie wziął udział bp Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski, kapłani, w tym długoletni dyrygent chóru katedralnego ks. Henryk Ćwiek, siostry zakonne, rodziny chórzystów i zaproszeni goście. Władze miasta Sandomierza reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Czerwiec.

Koncert rozpoczęła pieśń „Cantate al Signore” M. Frisiny oraz Ave Maria w aranżacji M. Lorenca i G. Cacciniego.

W drugiej części koncertu chóry i soliści wykonali najpiękniejsze części z opery „Krakowiacy i Górale” w tym Taniec Polski, Marsz Kosynierów i Arię Bardosa z chórem.

Zabierając głos bp Krzysztof Nitkiewicz zacytował słowa kardynała Józefa Ratzingera, według którego Kościół powinien być „domem piękna”.

– Dotyczy to między innymi muzyki i śpiewu w liturgii. Nie można ich traktować w sposób czysto funkcjonalny. Trzeba czegoś więcej, czegoś bardziej ambitnego a zarazem osadzonego w tradycji, co otworzy przed uczestnikami liturgii bramy nieba. Pragnę podziękować Chórowi katedralnemu, że wiernie wypełnia tę misję zarówno w diecezji, jak i w Sandomierzu – mówił bp K. Nitkiewicz.

Podsumowaniem koncertu było wykonanie utworu „Jubilate” M. Frisiny oraz uroczyste „Alleluja” Haendla.

Chór katedralny przy sandomierskiej bazylice został założony przez ks. Antoniego Kasprzyckiego w 1894 r., który był profesorem w seminarium i jednocześnie wikariuszem katedry. Prowadził on chór do roku 1917. Początkowo chór był zespołem chłopięco-męskim, gdyż ówczesne przepisy kościelne zabraniały udziału kobietom w liturgicznych zespołach śpiewaczych. Dopiero od 1908 r. w chórze pojawiły się kobiety i świeccy mężczyźni, dlatego nazywano go wtedy świeckim chórem katedralnym. Kolejnymi osobami, które prowadziły chór byli Stanisław Wojciechowski wykształcony muzyk, ks. Henryk Błaszkiewicz, ks. Tadeusz Miazga, ks. Wendelin Świerczek, ks. Jan Chwałek, ks. Henryk Ćwiek, ks. Wojciech Szary i obecnie prowadzi s. Mariola Konopka.

Szczególnym wydarzeniem i źródłem satysfakcji dla chórzystów było współwykonanie Wielkiej koncertowej Mszy Papieskiej Missa Solemnis Sandomiriensis „Beati Mundo Conde” poświęconej św. Janowi Pawłowi II. Chór katedralny śpiewał także podczas papieskich Mszy św. w Krośnie i w Sandomierzu.