Kapituła Kolegiacka w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kapituła Kolegiacka przy Kościele Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim została erygowana przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego dekretem z dnia 12 czerwca 2000 r.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. Jan Sarwa
 2. Scholastyk: Ks. Zbigniew Wiatrek
 3. Kustosz: Ks. Zdzisław Drozd

Kanonicy gremialni

 1. Ks. Marian Kowalski
 2. Ks. Leszek Pachuta
 3. Ks. Ryszard Nowakowski
 4. Ks. Jan Kaszewicz

Seniorzy

 1. Ks. prałat Tadeusz Lutkowski
 2. Ks. prałat dr Andrzej Miller

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Wojciech Adamczyk
 2. Ks. Paweł Anioł
 3. Ks. Zdzisław Bielecki
 4. Ks. dr Jerzy Bisztyga
 5. Ks. Kazimierz Buczyński
 6. Ks. Józef Bukowiec
 7. Ks. Andrzej Cag
 8. Ks. Stanisław Chmielewski
 9. Ks. Paweł Cygan
 10. Ks. Antoni Cząstka
 11. Ks. Marek Danek
 12. Ks. Waldemar Marek Farion
 13. Ks. Stanisław Gaweł
 14. Ks. Paweł Goliński
 15. Ks. Piotr Góra
 16. Ks. Józef Grabda
 17. Ks. dr Józef Grochala
 18. Ks. Mariusz Guziak
 19. Ks. Henryk Hendzel
 20. Ks. Szczepan Eugeniusz Janas
 21. Ks. Tadeusz Jesionek
 22. Ks. Piotr Kaliciński
 23. Ks. dr Grzegorz Kasprzycki
 24. Ks. Jan Kądziołka
 25. Ks. Tomasz Kołodziej
 26. Ks. Ignacy Koziński
 27. Ks. Tadeusz Krawczyk
 28. Ks. Piotr Władysław Kubicz
 29. Ks. Jerzy (j.) Kubik
 30. Ks. Zbigniew Kuras
 31. Ks. Krzysztof Lechowicz
 32. Ks. Wiesław Andrzej Łobaza
 33. Ks. dr Jacek Marchewka
 34. Ks. Adam Krzysztof Marek
 35. Ks. Józef Markowicz
 36. Ks. Wiesław Opiat
 37. Ks. Kazimierz Partyka
 38. Ks. Jerzy Pelc
 39. Ks. Wiesław Piś
 40. Ks. Jan Rokosz
 41. Ks. Stanisław Rząd
 42. Ks. Jacek Rzepka
 43. Ks. Krzysztof Czesław Serafin
 44. Ks. Marek Sikora
 45. Ks. Wiesław Skrzypczyk
 46. Ks. Jerzy Bronisław Sobczyk
 47. Ks. Dariusz Socha
 48. Ks. Zbigniew Solarz
 49. Ks. Mieczysław Surus
 50. Ks. Tomasz Wargacki
 51. Ks. Stanisław Józef Wiktor
 52. Ks. Cezary Zybała