Kapituła Kolegiacka w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kapituła Kolegiacka przy Kościele Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim została erygowana przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego dekretem z dnia 12 czerwca 2000 r.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. prałat Jan Sarwa
 2. Scholastyk: Ks. prałat Zbigniew Wiatrek
 3. Kustosz: Ks. prałat Zdzisław Drozd

Kanonicy gremialni

 1. Ks. Marian Kowalski
 2. Ks. Leszek Pachuta
 3. Ks. Ryszard Nowakowski
 4. Ks. Jan Kaszewicz

Seniorzy

 1. Ks. prałat Tadeusz Lutkowski
 2. Ks. prałat dr Andrzej Miller

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Wojciech Adamczyk
 2. Ks. Paweł Anioł
 3. Ks. Zdzisław Bielecki
 4. Ks. dr Jerzy Bisztyga
 5. Ks. Kazimierz Buczyński
 6. Ks. Józef Bukowiec
 7. Ks. Andrzej Cag
 8. Ks. Stanisław Chmielewski
 9. Ks. Paweł Cygan
 10. Ks. Antoni Cząstka
 11. Ks. dr Włodzimierz Marian Czerwiński
 12. Ks. Marek Danek
 13. Ks. Waldemar Marek Farion
 14. Ks. Stanisław Gaweł
 15. Ks. Paweł Goliński
 16. Ks. Piotr Góra
 17. Ks. Józef Grabda
 18. Ks. dr Józef Grochala
 19. Ks. Mariusz Guziak
 20. Ks. Henryk Hendzel
 21. Ks. Szczepan Eugeniusz Janas
 22. Ks. Tadeusz Jesionek
 23. Ks. Piotr Kaliciński
 24. Ks. dr Grzegorz Kasprzycki
 25. Ks. Jan Kądziołka
 26. Ks. Tomasz Kołodziej
 27. Ks. Ignacy Koziński
 28. Ks. Tadeusz Krawczyk
 29. Ks. Piotr Władysław Kubicz
 30. Ks. Jerzy (j.) Kubik
 31. Ks. Zbigniew Kuras
 32. Ks. Krzysztof Lechowicz
 33. Ks. Wiesław Andrzej Łobaza
 34. Ks. Adam Krzysztof Marek
 35. Ks. Józef Markowicz
 36. Ks. Wiesław Opiat
 37. Ks. Kazimierz Partyka
 38. Ks. Jerzy Pelc
 39. Ks. Wiesław Piś
 40. Ks. Jan Rokosz
 41. Ks. Stanisław Rząd
 42. Ks. Jacek Rzepka
 43. Ks. Krzysztof Czesław Serafin
 44. Ks. Marek Sikora
 45. Ks. Wiesław Skrzypczyk
 46. Ks. Jerzy Bronisław Sobczyk
 47. Ks. Dariusz Socha
 48. Ks. Zbigniew Solarz
 49. Ks. Mieczysław Surus
 50. Ks. Tomasz Wargacki
 51. Ks. Stanisław Józef Wiktor
 52. Ks. Cezary Zybała