Kapituła Kolegiacka w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kapituła Kolegiacka przy Kościele Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim została erygowana przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego dekretem z dnia 12 czerwca 2000 r.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. prałat Jan Sarwa
 2. Scholastyk: Ks. prałat Zbigniew Wiatrek
 3. Kustosz: Ks. prałat Zdzisław Drozd

Kanonicy gremialni

 1. Ks. Marian Kowalski
 2. Ks. Leszek Pachuta
 3. Ks. Ryszard Nowakowski
 4. Ks. Jan Kaszewicz

Seniorzy

 1. Ks. prałat Tadeusz Lutkowski
 2. Ks. prałat dr Andrzej Miller

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Wojciech Adamczyk
 2. Ks. Paweł Anioł
 3. Ks. Zdzisław Bielecki
 4. Ks. dr Jerzy Bisztyga
 5. Ks. Kazimierz Buczyński
 6. Ks. Józef Bukowiec
 7. Ks. Andrzej Cag
 8. Ks. Stanisław Chmielewski
 9. Ks. Paweł Cygan
 10. Ks. Antoni Cząstka
 11. Ks. dr Włodzimierz Marian Czerwiński
 12. Ks. Marek Danek
 13. Ks. Waldemar Marek Farion
 14. Ks. Stanisław Gaweł
 15. Ks. Paweł Goliński
 16. Ks. Piotr Góra
 17. Ks. Józef Grabda
 18. Ks. dr Józef Grochala
 19. Ks. Mariusz Guziak
 20. Ks. Henryk Hendzel
 21. Ks. Szczepan Eugeniusz Janas
 22. Ks. Tadeusz Jesionek
 23. Ks. Jan Kądziołka
 24. Ks. Tomasz Kołodziej
 25. Ks. Ignacy Koziński
 26. Ks. Tadeusz Krawczyk
 27. Ks. Piotr Władysław Kubicz
 28. Ks. Jerzy (j.) Kubik
 29. Ks. Zbigniew Kuras
 30. Ks. Krzysztof Lechowicz
 31. Ks. Wiesław Andrzej Łobaza
 32. Ks. Adam Krzysztof Marek
 33. Ks. Józef Markowicz
 34. Ks. Wiesław Opiat
 35. Ks. Kazimierz Partyka
 36. Ks. Jerzy Pelc
 37. Ks. Wiesław Piś
 38. Ks. Rokosz
 39. Ks. Stanisław Rząd
 40. Ks. Jacek Rzepka
 41. Ks. Krzysztof Czesław Serafin
 42. Ks. Marek Sikora
 43. Ks. Wiesław Skrzypczyk
 44. Ks. Jerzy Bronisław Sobczyk
 45. Ks. Dariusz Socha
 46. Ks. Zbigniew Solarz
 47. Ks. Mieczysław Surus
 48. Ks. Stanisław Józef Wiktor
 49. Ks. Cezary Zybała