Kapituła Kolegiacka w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kapituła Kolegiacka przy Kościele Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim została erygowana przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego dekretem z dnia 12 czerwca 2000 r.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. prałat mgr Jan Sarwa
 2. Scholastyk: Ks. prałat mgr lic. Zbigniew Wiatrek
 3. Kustosz: Ks. prałat Zdzisław Drozd

Kanonicy gremialni

 1. Ks. Marian Kowalski
 2. Ks. mgr lic. Leszek Pachuta
 3. Ks. mgr Ryszard Nowakowski
 4. Ks. mgr Jerzy Beksiński

Seniorzy

 1. Ks. prałat Tadeusz Lutkowski
 2. Ks. prałat dr Andrzej Miller

Kanonicy honorowi

 1. Ks. mgr lic. Wojciech Adamczyk
 2. Ks. mgr lic. Paweł Anioł
 3. Ks. mgr Zdzisław Bielecki
 4. Ks. dr Jerzy Bisztyga
 5. Ks. Kazimierz Buczyński
 6. Ks. Józef Bukowiec
 7. Ks. mgr Andrzej Cag
 8. Ks. mgr Stanisław Chmielewski
 9. Ks. Paweł Cygan
 10. Ks. mgr Antoni Cząstka
 11. Ks. dr Włodzimierz Marian Czerwiński
 12. Ks. mgr Marek Danek
 13. Ks. mgr Waldemar Marek Farion
 14. Ks. Stanisław Gaweł
 15. Ks. Paweł Goliński
 16. Ks. mgr Piotr Góra
 17. Ks. Józef Grabda
 18. Ks. dr Józef Grochala
 19. Ks. mgr Mariusz Guziak
 20. Ks. mgr Henryk Hendzel
 21. Ks. Szczepan Eugeniusz Janas
 22. Ks. mgr Tadeusz Jesionek
 23. Ks. Jan Kaszewicz
 24. Ks. mgr Jan Kądziołka
 25. Ks. mgr Tomasz Kołodziej
 26. Ks. Ignacy Koziński
 27. Ks. mgr Tadeusz Krawczyk
 28. Ks. Piotr Władysław Kubicz
 29. Ks. mgr Jerzy (j.) Kubik
 30. Ks. mgr lic. Zbigniew Kuras
 31. Ks. mgr Krzysztof Lechowicz
 32. Ks. mgr Wiesław Andrzej Łobaza
 33. Ks. mgr Adam Krzysztof Marek
 34. Ks. Józef Markowicz
 35. Ks. mgr Stanisław Mroczek
 36. Ks. mgr Wiesław Opiat
 37. Ks. mgr Kazimierz Partyka
 38. Ks. mgr Jerzy Pelc
 39. Ks. mgr Wiesław Piś
 40. Ks. Jan Rokosz
 41. Ks. mgr Stanisław Rząd
 42. Ks. mgr Jacek Rzepka
 43. Ks. mgr Krzysztof Czesław Serafin
 44. Ks. mgr Marek Sikora
 45. Ks. Wiesław Skrzypczyk
 46. Ks. Jerzy Bronisław Sobczyk
 47. Ks. Dariusz Socha
 48. Ks. Zbigniew Solarz
 49. Ks. Mieczysław Surus
 50. Ks. mgr Stanisław Józef Wiktor
 51. Ks. Cezary Zybała