Kapituła Kolegiacka w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kapituła Kolegiacka przy Kościele Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim została erygowana przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego dekretem z dnia 12 czerwca 2000 r.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. Jan Sarwa
 2. Scholastyk: Ks. Zbigniew Wiatrek
 3. Kustosz: Ks. Zdzisław Drozd

Kanonicy gremialni

 1. Ks. Marian Kowalski
 2. Ks. Leszek Pachuta
 3. Ks. Ryszard Nowakowski
 4. Ks. Jan Kaszewicz

Seniorzy

 1. Ks. prałat Tadeusz Lutkowski
 2. Ks. prałat dr Andrzej Miller

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Wojciech Adamczyk
 2. Ks. Paweł Anioł
 3. Ks. Zdzisław Bielecki
 4. Ks. dr Jerzy Bisztyga
 5. Ks. Kazimierz Buczyński
 6. Ks. Józef Bukowiec
 7. Ks. Andrzej Cag
 8. Ks. Stanisław Chmielewski
 9. Ks. Paweł Cygan
 10. Ks. Antoni Cząstka
 11. Ks. Marek Danek
 12. Ks. Waldemar Marek Farion
 13. Ks. Stanisław Gaweł
 14. Ks. Paweł Goliński
 15. Ks. Piotr Góra
 16. Ks. Józef Grabda
 17. Ks. dr Józef Grochala
 18. Ks. Mariusz Guziak
 19. Ks. Henryk Hendzel
 20. Ks. Szczepan Eugeniusz Janas
 21. Ks. Tadeusz Jesionek
 22. Ks. Piotr Kaliciński
 23. Ks. dr Grzegorz Kasprzycki
 24. Ks. Jan Kądziołka
 25. Ks. Tomasz Kołodziej
 26. Ks. Ignacy Koziński
 27. Ks. Tadeusz Krawczyk
 28. Ks. Piotr Władysław Kubicz
 29. Ks. Jerzy (j.) Kubik
 30. Ks. Zbigniew Kuras
 31. Ks. Krzysztof Lechowicz
 32. Ks. Wiesław Andrzej Łobaza
 33. Ks. Adam Krzysztof Marek
 34. Ks. Józef Markowicz
 35. Ks. Wiesław Opiat
 36. Ks. Kazimierz Partyka
 37. Ks. Jerzy Pelc
 38. Ks. Wiesław Piś
 39. Ks. Jan Rokosz
 40. Ks. Stanisław Rząd
 41. Ks. Jacek Rzepka
 42. Ks. Krzysztof Czesław Serafin
 43. Ks. Marek Sikora
 44. Ks. Wiesław Skrzypczyk
 45. Ks. Jerzy Bronisław Sobczyk
 46. Ks. Dariusz Socha
 47. Ks. Zbigniew Solarz
 48. Ks. Mieczysław Surus
 49. Ks. Tomasz Wargacki
 50. Ks. Stanisław Józef Wiktor
 51. Ks. Cezary Zybała