Informacje o diecezji

Biskupów pracujących w diecezji 1
Biskupów seniorów i byłych biskupów w diecezji 1
Kardynałów pochodzących z diecezji 1
Biskupów pochodzących z diecezji 4
Kapituł 5
Dekanatów 24
Parafii 242
Kościołów rektorskich 8
Ogólna liczba księży diecezjalnych 634
Księży czynnych w pracy parafialnej 439
Księży proboszczów i administratorów 250
Księży wikariuszów 201
Księży wykładowców w Seminarium Duchownym 31
Księży studentów 19
Księży emerytów i rezydentów 93
Alumnów w Seminarium 52
Zgromadzeń zakonnych męskich 10
Księży, ojców i braci zakonnych pracujących w diecezji 78
Parafii prowadzonych przez księży zakonnych 9
Zgromadzeń zakonnych żeńskich 21
Liczba wiernych 686976
Najwięcej wiernych w parafii 16386
Najmniej wiernych w parafii 363
Na Mszę Świętą niedzielną uczęszcza 52,4%
Spośród obecnych na Mszy Komunię Świętą przyjmuje 41,7%