Życiorys Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz urodził się 17 lipca 1960 r. w Białymstoku, jako syn Jerzego i Otylii z d. Bartnik. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej, w 1979 r. wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Wkrótce po immatrykulacji został wcielony do batalionu kleryckiego w Bartoszycach, gdzie do momentu rozwiązania jednostki w marcu 1980 r., odbywał służbę wojskową. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1985 r. z rąk bp. Edwarda Kisiela, Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Studia uwieńczył obroną pracy magisterskiej z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Antoniego w Sokółce (1985-1986).

We wrześniu 1986 r. rozpoczął studia specjalistyczne w Rzymie, które ukończył doktoratem z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, napisanym z zakresu historii źródeł prawnych pod kierunkiem obecnego prymasa Węgier kardynała Petera Erdö.

W roku 1991 powrócił do diecezji i objął urząd wiceoficjała Sądu Metropolitalnego w Białymstoku, a także został mianowany wykładowcą prawa kanonicznego w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. W tym czasie pełnił również funkcję sekretarza generalnego synodu diecezjalnego i pracował jako katecheta w miejscowym VI Liceum Ogólnokształcącym.

1 lipca 1992 r. został powołany do pracy w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich w Rzymie, a w roku 2002 objął funkcję jej podsekretarza. W 2002 r. został również mianowany Radcą Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych. W 1996 r. otrzymał godność kapelana honorowego, a w 2006 r. prałata honorowego Jego Świątobliwości. Od 2002 r. jest członkiem Białostockiej Kapituły Metropolitalnej. Jako pracownik Kongregacji prowadził pracę duszpasterską w kościele św. Klemensa na Monte Sacro, a także był kapelanem drużyny skautów AGESCI – Roma 66. Wykładał jednocześnie prawo na Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie. Jest autorem książek oraz artykułów z dziedziny prawa kanonicznego łacińskiego i wschodniego. W lutym 2009 r. został mianowany rektorem kościoła św. Błażeja w Rzymie, gdzie liturgię odprawiają Ormianie katoliccy i apostolscy.

Od roku 1995 jest postulatorem w procesie kanonizacyjnym ks. Michała Sopoćki, uwieńczonym beatyfikacją 28 września 2008 r. Pełni również funkcję postulatora w procesie kardynała Stanisława Hozjusza. 13 czerwca 2009 r. papież Benedykt XVI mianował prałata Krzysztofa Nitkiewicza biskupem sandomierskim. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 4 lipca 2009 r.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz jest Konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, Członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym, Przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl