Rok Wiary w Diecezji Sandomierskiej

ROK WIARY W DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ
11 października 2012 roku do 24 listopada 2013 r.

1. Uroczyste otwarcie Roku Wiary z udziałem kapłanów, wiernych oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń. Nakreślenie tematyki pracy duszpasterskiej.Termin: 11 października 2012 r., godz. 17. 30 Uroczyste wniesienie Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Udział: kapłani diecezji wraz z przedstawicielami wiernych i ruchów duszpasterskich.
Przekazanie KKK dla przedstawicieli grup duszpasterskich.

2. 12 października 2012 r. Spotkanie autorsko-promocyjne tomiku poezji pt. „Wyblakłe Ikony” wydanej przez Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej, autorstwa o. Andrzeja Madeja OMI, pracującego obecnie w Turkmenistanie.

3. Uroczyste otwarcie Roku Wiary w parafiach: 14 października 2012 roku.
W każdej parafii logo Roku Wiary i umiejscowienie Katechizmu Kościoła
Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II np. w bocznym ołtarzu.
Dekoracja pozostaje przez cały Rok Wiary.

4. 3 listopada 2012roku. Diecezjalny Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

5. Inauguracja Konwersatoriów Wiary w: Sandomierzu, Ostrowcu Św., Tarnobrzegu, Połańcu, Staszowie, Ożarowie, Janowie Lubelskim, Nisku, Stalowej Woli.
Termin: listopad 2012 – czerwiec 2013.

6. Pielgrzymowanie śladami świadków wiary diecezji sandomierskiej. Obejmuje ono odwiedzenie miejsc związanych z życiem świętych, błogosławionych lub sług Bożych diecezji sandomierskiej.
Czas trwania: cały rok.

7. Kwartalne kongregacje rejonowe dla księży.
Obejmą one przypomnienie i pogłębienie prawd wiary oraz kwestii z zakresu teologii dogmatycznej, liturgiki, prawa kanonicznego oraz teologii moralnej.

8. 5 grudnia 2012 r. Konferencja i wystawa o Zgodzie Sandomierskiej.

9. Tydzień Ekumeniczny. Ogólno diecezjalne nabożeństwo ekumeniczne w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu – Nabrzeziu.

10. Peregrynacja relikwii bł. Czesława (Sandomierz – katedra, Sandomierz – Dominikanie) połączona z sympozjum ku czci bł. Czesława. Termin: 1 czerwca: uroczystości w katedrze. 2 czerwca: kościół św. Jakuba – odpust.

11. Kontynuacja katechez przed Mszą św. ( Eucharystia i następne sakramenty).
Czas trwania: 2012/2013.

12. W każdej parafii winny być prowadzone katechezy przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych mające na celu wyjaśnienie sakramentu i pogłębienie wiary.

13. Formatio permanens dla kapłanów w oparciu o List apostolski Benedykta XVI „Porta fidei”, Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Czas trwania: 2012/1013.

14. Książeczka kolędowa (Informacje o Roku Wiary).

15. Święto Katedry św. Piotra. Spotkanie pracowników akademickich. 22 lutego KUL Stalowa Wola.

16. Niedziela poświęcona promocji Katechizmu Kościoła Katolickiego (I Niedziela Wielkiego Postu).

17. W Wielkim Poście nabożeństwo pokutno – przebłagalne za grzechy przeciwko wierze. 23 marca 2013 (sobota przed Niedzielą Palmową).

18. Oaza i KSM podejmą w Roku Wiary zadanie ewangelizacyjne mające na celu rozwój liczebny ich wspólnot.

19. W każdej parafii zorganizować rekolekcje adwentowe i wielkopostne w oparciu o KKK. Adwent:
I. Czym jest wiara i co Ci ona daje?
II. Wiara winna prowadzić do nawrócenia.
III. Życie wiarą.
Wielki Post: Rekolekcje w oparciu o Dekalog lub Główne prawdy wiary.

20. Katecheci winni zorganizować np. weekendowe lub 2 – 3 dniowe rekolekcje zamknięte dla bierzmowanych lub maturzystów.

21. Pielgrzymka Ruchów i Stowarzyszeń na Święty Krzyż – 8 czerwca 2013 r. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w ramach przygotowań do 1050 rocznicy Chrztu Polski.

22. Pielgrzymka piesza na Jasną Górę – rozważania w oparciu o Główne prawdy wiary.

23. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Prawd Katechizmowych dla wszystkich. (Organizowany przez Niedzielę lub Gościa Niedzielnego Diecezji Sandomierskiej).

24. Eutrapelia – temat: Wiara.

25. Czytanki majowe: rozważania o słudze Bożym ks. W. Granacie.

26. Promocja YOUCATU – np. przy bierzmowaniu jako pamiątki sakramentu.

27. Pomoce katechetyczne – konspekty związane z Dekalogiem.

28. Wystawa przygotowana przez muzeum i eksponowana w parafiach: Świadkowie wiary Diecezji Sandomierskiej.

29. Powstanie Szkoły Nowej Ewangelizacji przy Domu Rekolekcyjnym w Radomyślu.

30. Zamknięcie Roku Wiary, połączone z uroczystym wyznaniem wiary we wszystkich kościołach Diecezji – 24 listopada 2013 roku.