Biskupi

BISKUP DIECEZJALNY

BISKUP DR KRZYSZTOF NITKIEWICZ

“MISERICORDIAS DOMINI CANTABO”

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz urodził się 17 lipca 1960 r. w Białymstoku, jako syn Jerzego i Otylii z d. Bartnik. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej, w 1979 r. wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Wkrótce po immatrykulacji został wcielony do batalionu kleryckiego w Bartoszycach, gdzie do momentu rozwiązania jednostki w marcu 1980 r., odbywał służbę wojskową. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1985 r. z rąk bp. Edwarda Kisiela, Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Studia uwieńczył obroną pracy magisterskiej z teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Antoniego w Sokółce (1985-1986).

We wrześniu 1986 r. rozpoczął studia specjalistyczne w Rzymie, które ukończył doktoratem z prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, napisanym z zakresu historii źródeł prawnych pod kierunkiem obecnego prymasa Węgier kardynała Petera Erdö.

W roku 1991 powrócił do diecezji i objął urząd wiceoficjała Sądu Metropolitalnego w Białymstoku, a także został mianowany wykładowcą prawa kanonicznego w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. W tym czasie pełnił również funkcję sekretarza generalnego synodu diecezjalnego i pracował jako katecheta w miejscowym VI Liceum Ogólnokształcącym.

1 lipca 1992 r. został powołany do pracy w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich w Rzymie, a w roku 2002 objął funkcję jej podsekretarza. W 2002 r. został również mianowany Radcą Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych. W 1996 r. otrzymał godność kapelana honorowego, a w 2006 r. prałata honorowego Jego Świątobliwości. Od 2002 r. jest członkiem Białostockiej Kapituły Metropolitalnej. Jako pracownik Kongregacji prowadził pracę duszpasterską w kościele św. Klemensa na Monte Sacro, a także był kapelanem drużyny skautów AGESCI – Roma 66. Wykładał jednocześnie prawo na Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie. Jest autorem książek oraz artykułów z dziedziny prawa kanonicznego łacińskiego i wschodniego. W lutym 2009 r. został mianowany rektorem kościoła św. Błażeja w Rzymie, gdzie liturgię odprawiają Ormianie katoliccy i apostolscy.

Od roku 1995 jest postulatorem w procesie kanonizacyjnym ks. Michała Sopoćki, uwieńczonym beatyfikacją 28 września 2008 r. Pełni również funkcję postulatora w procesie kardynała Stanisława Hozjusza. 13 czerwca 2009 r. papież Benedykt XVI mianował prałata Krzysztofa Nitkiewicza biskupem sandomierskim. Ingres do katedry sandomierskiej i święcenia biskupie odbyły się 4 lipca 2009 r.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz jest Konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, Członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym, Przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Rezydencja:
27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 7, tel. (+48) 15 6445626


 

BISKUP POMOCNICZY

BISKUP DR EDWARD MARIAN FRANKOWSKI

“CHRISTUS VINCIT”

Biskup Edward Marian Frankowski – biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej; ur. 15 VIII 1937, Kępa Rzeczycka k. Stalowej Woli; wykszt.: Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu, Katolicki Uniwersytet Lubelski: magister teologii pastoralnej (1975), doktor nauk społecznych (2005).

Działalność duszpasterska: święcenia kapłańskie – 1961. Wikariusz: Hyżne k. Rzeszowa (od 1961), Jasło (od 1963); proboszcz: Stalowa Wola Południe (od 1967), Stalowa Wola św. Floriana (od 1975), Stalowa Wola par. Matki Bożej Królowej Polski (1978-92). Pełnione funkcje: członek Komisji Episkopatu Polski “Iustitia et Pax” (od 1994); członek Rady Episkopatu Polski do spraw Rodziny (od 1996). Sakra biskupia – 1989, dewiza biskupia: “Christus vincit” (Chrystus zwycięża). Nominacje biskupie: biskup tytularny Tigamibena, biskup pomocniczy diecezji przemyskiej (1989), biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej (od 1992).

Działalność społeczna: bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 w Hucie Stalowa Wola, jako duszpasterz ludzi pracy organizował pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne, szczególnie w stanie wojennym; wspierał tworzącą się “Solidarność” w Hucie Stalowa Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska, kapelan NSZZ “Solidarność” (1980-92). Represjonowany przez władze PRL. Instytut Pamięci Narodowej w 2004 przyznał mu status pokrzywdzonego przez system komunistyczny. W Stalowej Woli inspirował społeczne inicjatywy, m.in. w 1982 pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych, zakładał i organizował Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Jako biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej organizował zespoły synodalne w ramach II Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Działalność naukowo-dydaktyczna: wykładowca socjologii religii i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Sandomierzu oraz katolickiej nauki społecznej na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Twórca i organizator Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (obecnie Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), gdzie organizował także liczne sesje popularno-naukowe oraz powołał ośrodek formacji świeckich liderów katolickich.

Publikacje: “Rekolekcje dla ludzi pracy” (1997), “Społeczne uwarunkowania postaw religijnych młodzieży szkół średnich” (2004), “Życie religijne w rodzinach diecezji sandomierskiej” (2005), “Religijność katolików diecezji sandomierskiej” (2006), ponad sto artykułów na tematy społeczno-religijne.

Inne: organizator Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, Uniwersytetu Robotniczego w Stalowej Woli, Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Stalowej Woli; Katolickich Uniwersytetów Ludowych w diecezji. Odznaczenia: m. in.: Honorowy Obywatel Stalowej Woli (1992), Honorowy Członek NSZZ “Solidarność” (1995), Order Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego “Polonia Mater Nostra Est” (2001), Nagroda redakcji “Powściągliwość i Praca” – “Bóg Zapłać” (2003), Złoty Medal Związku Oficerów Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka J. Piłsudskiego przyznany przez Światową Federację Polskich Kombatantów (2005), Medal Wdzięczności Polonii “Gaude Mater Polonia” (2004), Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Biogram sporządzany do “Kto jest kim – Polska”, wyd. PAP

Strona internetowa: http://www.biskupedwardfrankowski.stalwol.pl